Градско веће

Градско веће је извршни орган града. Чине га Градоначелник, заменик Градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Градско веће града Ваљева има 11 чланова.

  • Председник Градског већа je др Слободан Гвозденовић
  • Заменик председника Градског већа je др Зоран Живковић

ГРАДСКО ВЕЋЕ

ДАМЈАН ЦВЕТКОВИЋ, дипломирани математичар рачунарства и информатике, рођен 1987. године у Ваљеву. Завршио Математички факултет Универзитета у Београду. Ради у Општој болници Ваљево на развоју и одржавању болничког информационог система. Такође ради на развоју саветодавне платформе за мала и велика предузећа и предузетнике у САД, као вођа програмерског тима на пројекту.

Ангажован је и као стручни сарадник у Истраживачкој станици у Петници, на семинару астрономије. Члан је руководства и координатор више различитих пројеката у Друштву истраживача „Владимир Мандић Манда“.

ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ, књижевник и ликовни уметник, рођен 1971. године у Ваљеву. Завршио Учитељски факултет и стекао стручно звање професор разредне наставе. Ради као учитељ у Осеченици, у издвојеном одељењу Основне школе ”Војвода Живојин Мишић” из Рајковића. Од 2001. до 2005. године био је директор ОШ ”Војвода Живојин Мишић” у Рајковићу. Пише прозу, поезију, драму, књижевну и ликовну критику, есеј… Учествовао је на бројним међународним уметничким манифестацијама, фестивалима и сајмовима. Добитник је бројних признања и награда.

ДОБРОСАВ ЈАНКОВИЋ, дипломирани правник за безбедност, рођен 1951. године у селу Горње Недељице код Лознице. Радни век провео је у МУП-у Србије на радним местима полицајца, командира полицијске станице у Осечини, као и начелника одељења полиције одакле је и пензионисан. Од 2012. до 2016. године био члан Градског већа града Ваљева.

Носилац је Ордена са сребрним венцем.

ДРАГАНА ТЕРЗИЋ, адвокатица, рођена 1960. године у Ваљеву. Завршила Правни факултет, Универзитета у Београду. Власница адвокатске канцеларије. До 2015. године је била чланица Управног одбора Адвокатске коморе Шабац. Усавршавала се у областима малолетничке деликвенције и унакрсним испитивањима.

Др ДУШАН МИРКОВИЋ. неуропсихијатар, завршио је Медицински факултет у Београду 1977. године, а специјализацију из неуропсихијатрије 1985. године на Неуролошкој клиници у Београду. Начелник Службе за неурологију у Општој болници Ваљево био је од 1993-1996 и од 1996-2000 године. Учесник је на више радионица из разних неуролошких области као и на више Конгреса неуролога Србије.

ЖАРКО КОВАЧ, инжењер машинства, рођен је 1961. године у Ваљеву. Запослен од 1988. године на пословима техничке припреме, конструкције и развоја , од 1991-1995 водећи инжењер за развој производа и од 1995-2000 године директор Металског предузећа „Иверак“ у Ваљеву. Од 2014-2016 године био је заменик градоначелника Ваљева. Радио је на припреми, организацији и непосредној реализацији више значајних пројеката из области комуналне инфраструктуре и реализације страних инвестиција у привреди.

МАРКО ЖИВАНОВИЋ, пензионер. Рођен у Ваљевској Каменици 30.05.1952. године. Радни век провео у Електродистрибуцији Ваљево. Одборник Скупштине града Ваљева у неколико мандата. У периоду од 2014. до 2016. године био члан Градског већа града Ваљева. Дугогодишњи спортски радник и председник ФК „Будућност“ Ваљево у периоду од 2005. до 2008. године. Ожењен, отац два сина.

ДР МИРОЉУБ ИВАНОВИЋ,  професор Високе школe струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре- Сирмијум у Сремској Митровици, рођен је 1952. године у Ваљеву. Дипломирао је на Факултету за физичко васпитање и спорт у Београду 1975. године. Постдипломске студије завршио је на Факултету за физичку културу у Новом Саду 1986. године, а 2001. године одбарнио докторску дисертацију. Завршио је Школу резервних официра, као и вишемесечне курсеве за командира чете и команданта батаљона. Публиковао је 101 научни рад у педагошким, психолошким и медицинским часописима међународног и националног нивоа и аутор је 45 уџбеника и приручника.

НИКОЛА ПОПОВИЋ, дипломирани инжењер електротехнике, рођен 1970. године у Ваљеву. Од 1990. године руководилац научно – истраживачких и иновационих пројеката у Инфопројекту у Ваљеву. Професионално ангажован на бројним пројектима у земљи и иностранству. У Заводу за интелектуалну својину Републике Србије патентирао уређај за аутоматски погон растављача на далеководима. Кључне квалификације односе се на пројектовање и развој дигиталних и аналогних електронских система, софтверских система, протокола за комуникацију и др.