Општа болница

Ваљевска болница је основана 1867. године. У време Првог светског рата 1914 – 15. године, постала је симбол медицинске пожртвованости и хуманости – у окружењу великих битака читав град постао је болница и тако се заувек уписао у историју српског народа.

Регионална општа болница Ваљево је савремена медицинска установа, која ради у саставу Здравственог центра Ваљево и пружа услуге грађанима Колубарског округа са око 200.000 становника.

У Болници Ваљево се пружа највећи број дијагностичких услуга, опремљена је магнетном резонанцом, мултислајсним скенером, дигиталним рентгенима, колор-доплер ултразвучним апаратима, мамографом, апаратима за ендоскопску дијагностику и интервенције итд. Ваљевска Болница поседује и ангиосалу. Болница има савремено опремљени центар за дијализу, биохемијску, микробиолошку, трансфузиолошку, патолошко-анатомску и имунохистохемијску лабораторију. Праћење нових трендова, стручно усавршавање кадра, усвајање нових дјагностичких, терапијских и хируршких метода услов су развоја сваке савремене медицинске установе, па и болнице Ваљево.

Контакти подаци:

  • Централа: 014 295 295
  • Управа: 014 295 370
  • Факс: 014 295 371
  • E-mail: [email protected]
  • ПИБ: 108230168
  • Mатични број: 17862120
  • www.zcvaljevo.rs