Месне заједнице

Решење о одређивању бирачких места за МЗ године

Избори за Савете месних заједница за 2021. годину:

 

По статуту града Ваљева, ради задовољавања општих, заједничких и свакоднeвних потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне заједнице.

Месна заједница се може основати за више села. Она има својство правног лица, у оквиру права и дужности статута града Ваљева. У месним заједницама се може организовати обављање одређених послова из надлежности градске управе, посебно у вези са остваривањем права грађана. Месне заједнице бирају свог председника, доносе статут, имају свој савет. На територији града Ваљева има 49 месних заједница.

Месна заједница може средства за рад остварити из градског буџета, донација, прихода које оствари својим активностима и другим средствима наравно у складу са законом. У структури прихода месне заједнице доминирају средства из буџета. Функције у месној заједници су неплаћене.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДА ВАЉЕВА

Р.бр. Назив МЗ Председник, тел. Број телефона
1. Андра Савчић Ралјић Михаило 060/557-52-75
2. Брђани Александар Петровић 062/1854401
3. Ново Насеље Светлана Сипић 060/164-000-9
4. Градац Жељко Павић

Слободан Јевтић

064/18-79-253
5. Ж.Ј.Шпанац Александар Саватић

Милица Петковић

064/13-31-064

2816

6. Стари Град Ацо Петровић 064/875-25-06
7. Крушик Наташа Недељковић

Владислав Миливојевић

060/33-96-811

069/31-08-946

8. Ослободиоци Ваљева Вељко Павловић

Горан Којић

064/526-77-18

066/90-23-578

9. Нада Пурић Катарина Милићевић 065/93-99-625
10. Попаре Слађана Марковић

Предраг Павић

060/5-224-570

062/871-91-66

11. Горња Грабовица Mитровић Миломир

Петровић Момир

064/40-74-74-1

064/95-99-760

12. Доња Грабовица Симић Живко

Јевтић Душан

065/555-74-24

065/66-49-706

13. Жабари Радован Вукић 066/93-86-364
14. Драчић Србо Јовановић

Славко Госпавић

064/30-14-998

063/876-73-45

15. Лукавац Матић Владан

Милошевић Слободан

066/286-174

066/286-088

16. Оглађеновац Миломир Јовић

Верица Спасенић

065/681-90-92

064/55-66-066

17. Клинци Марић Небојша

Продановић Зоран

064/32-36-498

064/38-66-207

18. Каменица Радојичић Милан

Дејан Танасковић

065/244-90-44

064/11-69-794

19. Котешица Toмислав Урошевић

Миленко Јеремић

066/261-231

064/070-17-87

20. Кланица Марко Глишић 064/38-76-454
21. Јабланица Лука Лазаревић

Светислав Ћосић

064/27-75-552

064/256-9993

22. Горњи Таор Миловановић Миљко 065/65-00-724
23. Доњи Таор Милан Јовановић

Миломир Миловановић

060/36-40-193

064/28-94-664

24. Бачевци Весна Николић 065/26-06-093
25. Белошевац Петар Милутиновић 064/49-40-124
26. Бабина Лука Ћебић Радоје

Стекић Драгојле

064/935-09-09

064/43/88530

27. Горић Немања Тодоровић

Бојан Митровић

069/226-54-30

066/513-00-54

28. Поћута Томић Драган

Поповић Дејан

064/000-18-73

065/35-75-904

29. Пауне Немања Расулић

Марко Живојиновић

060/014-30-32

061/67-73-068

30. Петница Драган Мишковић

Андрија Бајић

061/20-77-221

063/80-95-448

31. Лозница Горан Томић

Драгољуб Божић

063/74-06-846

063/497-003

32. Дупљај Драгољуб Радовановић

Петар Терзић

065/63-29-772

066/286-444

33. Попучке Јанко Гагић

Данка Јовановић

065/22-40-303
34. Бранковина Саша Јевтић

Александар Павић

065/22-22-154

064/66-94-209

35. Гола Глава Драган Ранковић

Милан Глигорић

064/468-28-93

065/458-10-24

36. Лесковице Mилош Милетић

Жељко Селаковић

060/51-55-352

065/949-17-97

37. Врагочаница Милош Ћесаревић

Жељко Радовановић

064/27-22-318

064/28-14-976

38. Ставе Слободан Петровић

Верољуб Станић

066/271-321

066/94-50-159

39. Седлари Зоран Ђукић 065/353-19-43
40. Миличиница Дуле Дамњановић 064/205-82-41
41. Причевић Мира Гавриловић

Радован Дивнић

064/966-40-23

061/207-19-36

42. Р.Село Слободан Марковић 065/2799564
43. Дивчибаре Предраг Гођевац
44. Лелић Миодраг Радосављевић 064/44-22-701

064/298-77-31

45. Д.Буковица Миодраг Матић-Златарић
46. Г.Буковица Веран Продановић 063/82-114-82
47. Дивци Милош Павловић 064/260-999-2
48. Пријездић Дејан Исидоровић 064/121-21-86
49. Г.Лукавац Зоран Игњатовић

Стефан Јевтић

065/274-63-62

064/03-66-314

50. Мрчић Симић Милан 063/83-15-832

 

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.), вођење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницима када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вршење административно-техничких и других послова зборова грађана, чувања нађених ствари до предаје економату или другом надлежном органу, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и слично), пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни само допринос, пружање стручне помоћи месним заједницама.

Облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији града Ваљева могу непосредно учествовати у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збораг рађана и референдума. То су неки од начина на који мештани села могу покретати предлоге за решавање разних проблема са којим се сусрећу.

Тако на пример збор грађана се може сазвати за територију или део територије меснезаједнице, при чему је градска управа дужна да им пружи стручну помоћ.