• О Ваљеву
 • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

ПДР за изградњу затвореног складишта – хладљаче у делу насељеног места Сушица

Почетак » ПДР за изградњу затвореног складишта – хладљаче у делу насељеног места Сушица » Документи » Планска документа града Ваљева » ПДР за изградњу затвореног складишта – хладљаче у делу насељеног места Сушица
 • Наслов 
 • Текстуални део 
 • Катастарско топографски план 
 • Извод из Просторног плана – Намена површина 
 • Извод из Просторног плана – Мрежа насеља 
 • Постојећа намена 
 • План намене површина 
 • Регулационо нивелациони план 
 • План грађевинских парцела са смерницама 
 • План електроенергетске инфраструктуре 

 
* НАПОМЕНА: План детаљне регулације за изградњу затвореног складишта – хладљаче у делу насељеног места Сушица је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 14/16.