Образовање

Почетак » Град Ваљево » Образовање

Стипендирање надарених ученика и студената града Ваљева

  Скупштина града Ваљева дана 15.07.2016. године донела је Одлуку о стипендирању и додели средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених ученика и студената (,,Службени гласник града Ваљева“ бр.11/2016). По овој Одлуци давалац стипендија и средстава је град Ваљево.   Надареним ученицима и надареним ...

ПУ „Милица Ножица”

Основна делатност Установе је делатност предшколског васпитања и образовања. Установа обавља и делатности којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. Поред основне делатности, Установа обавља и проширену делатност, на основу решења ... Детаљније

Основно образовање

1. „Прва основна школа“ 14000 Ваљево Карађорђева 122 014/226-085; 014/ 221-255; 014/225-066 [email protected] www.prvaosnovna.edu.rs 2. „Владика Николај Велимировић“ 14000 Ваљево Сувоборска 48 014/221-281; 014/ 222-279 [email protected] 3. „Андра Савчић“ 14000 Ваљево Јована Дучића 5 014/221-296; 014/ 235-447 [email protected] www.andrasavcic.edu.rs 4. „Нада Пурић“ 14000 Ваљево Владике Николаја 33 014/291-745; 014/ 221-225 [email protected] www.osnadapuric.rs 5. „Сестре Илић“ 14000 Ваљево Милована Глишића 45 014/221-392; 014/ 225-640 [email protected] www.ossetreilicvaljevo.edu.rs   6. „Милован Глишић“ 14000 Ваљево Доктора Питовића ... Детаљније

Средњошколско образовање

1. Техничка школа „Ваљево“ 14000 Ваљево Косте Абрашевић 1 014/221-602; 014/222-098; 014/221-529 [email protected] www.tehnickaskolava.rs 2. Ваљевска гимназија 14000 Ваљево Вука Караџића 3 014/227-927; 014/221-622 [email protected] www.valjevskagimnazija.edu.rs 3. Економска школа „Ваљево“ 14000 Ваљево Даничићева 1 014/293-190; 014/221-462; 014/221-450 [email protected] www.ekova.edu.rs 4. Медицинска школа „Др Миша Пантић“ 14000 Ваљево Карађорђева 118 014/225-670; 014/221-265 [email protected] www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs 5. Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ 14000 Ваљево Владике Николаја 54 014/223-112; 014/221-557; 014/225-740 [email protected] www.poljoprivrednaskola.edu.rs 6. ...

Високо образовање

1. ВИПОС Висока пословна школа струковних студија – Ваљево www.vipos.edu.rs/index.php/sr/ Државна школа са традицијом дугом три деценије, кроз коју је успостављена сарадња са многим институцијама у Србији, као и многим компанијама, банкама и другим компанијама и институцијама. Основни циљ ове високошколске установе је ...

Истраживачка станица Петница

Истраживачка станица Петница (ИСП) је самостална и независна организација која се бави развојем научне културе, научне писмености, образовања и културе. Активности ИСП су највећим делом усмерене на младе – на ученике и студенте, као и на обуку наставника у новим техникама, ... Детаљније