• Свеска 1. 
  • Свеска 2. 

 
* НАПОМЕНА: Измена и допуна генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 11/19.