Јавни огласи и обавештења

Почетак » Јавни огласи и обавештења
  1. ГОДИНА
  • Оглас за прикупљање понуда ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Ваљева – објављен 12.11.2018. године у листу „Политика“
  • Јавни позив удружењима и грађанима из Ваљева да се кандидују за чланство у радној групи за израду ЛАП – а за борбу против корупције

 

 

Остале године: 2017.2016.2015.2014. | 2013. | 2012. | 2011. | 2010. | 2009. | 2008.