проба1

Почетак » проба1

ГРАД ВАЉЕВО
Градска управа

ВАЉЕВО
Карађорђева 64

На основу чл. 15 ст. 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), подносим

З А Х Т Е В

за приступ информацији од јавног значаја

Ваша е-пошта (обавезно)

Предмет

Ваша порука