Информације о дневним прекорачењима концентрација мерених параметара ваздуха

Почетак » Информације о дневним прекорачењима концентрација мерених параметара ваздуха » Документи » Заштита животне средине » Информације о дневним прекорачењима концентрација мерених параметара ваздуха

Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

Информација – резултат мерења се објављује са временском дистанцом од 2 дана (то је минимално потребно време за узимања узорка, мерење и обраду резултата

за PМ 10 честице) у складу са акредитованом методом мерења.

Mетоде одређивања:

DM-34-300 Одређивање sumpor-dioksida (SO2), спектрофотометрисјки,

DM-34-301 Одређивање azot-dioksida (NO2), спектрофотометрисјки,

DM-34-315 Одређивање чађи, рефлектрометријски;

SRPS EN 12341:2015 Стандардна гравиметријска метода за одређивање PM 10 i PM 2,5 масене концентрације суспендованих честица, гравиметријски

МDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3 TV – 50 µg/m3

GV (гранична вредност) за NO2 – 85 µg/m3 TV – 89 µg/m3
GV (гранична вредност) за SO2 – 125 µg/m3 TV – 125 µg/m3

10/11.04.2022.

Прекорачења није било.

09/10.04.2022.

Прекорачења није било.

08/09.04.2022.

Прекорачења није било.

07/08.04.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 94,5 ug/m

06/07.04.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 63,2 ug/m

05/06.04.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 64,3 ug/m

04/05.04.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 75,7 ug/m

03/04.04.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 74,8 ug/m

02/03.04.2022.

Прекорачења није било.

01/02.04.2022.

Прекорачења није било.

15/16.03.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 70 – 76 ug/m3

13/14.03.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 65 – 71 ug/m3

05/06.03.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 92,0 ug/m3

04/05.03.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 119,8 ug/m3
koncentracija čađi na MM 2 je bila 57,31 ug/m3
koncentracija čađi na MM 3 je bila 54,82 ug/m3
koncentracija čađi na MM 4 je bila 58,63 ug/m3
koncentracija čađi na MM 5 je bila 57,22 ug/m3
koncentracija čađi na MM 6 je bila 53,64 ug/m3

03/04.03.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 123,2 ug/m3
koncentracija čađi na MM 2 je bila 66,32 ug/m3
koncentracija čađi na MM 3 je bila 63,27 ug/m3
koncentracija čađi na MM 4 je bila 62,57 ug/m3
koncentracija čađi na MM 5 je bila 65,42 ug/m3
koncentracija čađi na MM 6 je bila 61,52 ug/m3

02/03.03.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 119,1 ug/m3
koncentracija čađi na MM 2 je bila 54,23 ug/m3
koncentracija čađi na MM 3 je bila 56,11 ug/m3
koncentracija čađi na MM 4 je bila 51,34 ug/m3
koncentracija čađi na MM 5 je bila 55,24 ug/m3
koncentracija čađi na MM 6 je bila 55,82 ug/m3

01/02.03.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 67,2 ug/m3

25/26.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 60,3 ug/m3

24/25.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 129,9 ug/m3
koncentracija čađi na MM 2 je bila 63,54 ug/m3
koncentracija čađi na MM 3 je bila 61,28 ug/m3
koncentracija čađi na MM 4 je bila 64,25 ug/m3
koncentracija čađi na MM 5 je bila 62,52 ug/m3
koncentracija čađi na MM 6 je bila 64,27 ug/m3

23/24.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 109,7 ug/m3

22/23.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 96,2 ug/m3

21/22.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 51,8 ug/m3

20/21.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 98,7 ug/m3

19/20.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 89,6 ug/m3

18/19.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 132,3 ug/m3
koncentracija čađi na MM 2 je bila 71,25 ug/m3
koncentracija čađi na MM 3 je bila 74,32 ug/m3
koncentracija čađi na MM 4 je bila 70,36 ug/m3
koncentracija čađi na MM 5 je bila 73,54 ug/m3
koncentracija čađi na MM 6 je bila 75,22 ug/m3

17/18.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 137,5 ug/m3
koncentracija čađi na MM 2 je bila 77,42 ug/m3
koncentracija čađi na MM 3 je bila 82,51 ug/m3
koncentracija čađi na MM 4 je bila 76,25 ug/m3
koncentracija čađi na MM 5 je bila 80,52 ug/m3
koncentracija čađi na MM 6 je bila 80,14 ug/m3

16/17.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 82,9 ug/m3

15/16.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 118,9 ug/m3
koncentracija čađi na MM 2 je bila 64,23 ug/m3
koncentracija čađi na MM 3 je bila 61,42 ug/m3
koncentracija čađi na MM 4 je bila 63,52 ug/m3
koncentracija čađi na MM 5 je bila 66,85 ug/m3
koncentracija čađi na MM 6 je bila 60,25 ug/m3

07/08.02.2022.

nije bilo prekoračenja

06/07.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 136,7 ug/m3
koncentracija čađi na MM 2 je bila 64,32 ug/m3
koncentracija čađi na MM 3 je bila 60,83 ug/m3
koncentracija čađi na MM 4 je bila 65,41 ug/m3
koncentracija čađi na MM 5 je bila 66,25 ug/m3
koncentracija čađi na MM 6 je bila 62,17 ug/m3

05/06.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 142,9 ug/m3
koncentracija čađi na MM 2 je bila 71,25 ug/m3
koncentracija čađi na MM 3 je bila 72,65 ug/m3
koncentracija čađi na MM 4 je bila 68,53 ug/m3
koncentracija čađi na MM 5 je bila 74,11 ug/m3
koncentracija čađi na MM 6 je bila 73,52 ug/m3

04/05.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 177,5 ug/m3
koncentracija čađi na MM 2 je bila 86,24 ug/m3
koncentracija čađi na MM 3 je bila 88,52 ug/m3
koncentracija čađi na MM 4 je bila 83,21 ug/m3
koncentracija čađi na MM 5 je bila 89,24 ug/m3
koncentracija čađi na MM 6 je bila 91,72 ug/m3

03/04.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 157,6 ug/m3
koncentracija čađi na MM 2 je bila 77,52 ug/m3
koncentracija čađi na MM 3 je bila 75,24 ug/m3
koncentracija čađi na MM 4 je bila 81,42 ug/m3
koncentracija čađi na MM 5 je bila 79,62 ug/m3
koncentracija čađi na MM 6 je bila 80,41 ug/m3

02/03.02.2022.

nije bilo prekoračenja

01/02.02.2022.

koncentracija PM 10 na MM 1 je bila 91,3 ug/m3

18/19.12.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 103,3

17/18.12.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било

16/17.12.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 60,6

15/16.12.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 72,5
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 74,3
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 77,2
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 76,4
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 73,1

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 146,2

14/15.12.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 64,1
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 65,6
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 63,2
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 61,8
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 66,1

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 129,6

13/14.12.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 61,4
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 62,3
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 60,7
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 62,3
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 63,4

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 128,3

12/13.12.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 75,9

11/12.12.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било

10/11.12.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 68,7

09/10.12.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 66,3

08/09.12.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 71,4
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 72,4
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 70,6
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 72,3
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 74,4

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 139,4

07/08.12.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 69,3

06/07.12.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било

05/06.12.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 82,4
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 83,5
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 84,6
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 85,1
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 86,8

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 159,4

04/05.12.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 61,4
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 62,3
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 64,1
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 65,7
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 66,8

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 121,6

03/04.12.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 55,8

02/03.12.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било

01/02.12.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било

30/01.12.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 98,2

29/30.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 91,7

28/29.11.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 61,4
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 66,3
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 58,4
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 64,2
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 66,7

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 114,3

27/28.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 54,2

26/27.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 56,8

25/26.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 66,5

24/25.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 66,1

23/24.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 57,5

22/23.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 90,5

21/22.11.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 56,2
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 55,7
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 59,3
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 60,2
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 56,3

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 116,2

20/21.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 81,7

19/20.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 89,0

18/19.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 84,4

17/18.11.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 84,6
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 89,3
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 93,4
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 87,5
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 90,3

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 159,2

16/17.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 106,0

15/16.11.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 76,9
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 77,8
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 80,4
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 81,2
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 78,2

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 141,7

14/15.11.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 64,2
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 67,5
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 69,2
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 65,7
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 66,7

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 129,1

13/14.11.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 86,5
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 87,2
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 90,2
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 88,3
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 87,5

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 162,4

12/13.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 66,1

11/12.11.

рекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 77,9

10/11.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 91,3

09/10.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 102,4

06/07.11.

Није било прекорачења ни једног параметра

05/06.11.

Није било прекорачења ни једног параметра

04/05.11.

Није било прекорачења ни једног параметра

03/04.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 85,8

02/03.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 73,7

01/02.11.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 58,2
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 57,4
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 56,3
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 58,7
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 59,2

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 104,9

31/01.11.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 87,2

30/31.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 85,4

29/30.10.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 59,2
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 57,5
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 58,1
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 56,2
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 60,1

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 116,3

28/29.10.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 53,1
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 55,2
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 52,4
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 53,8
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 54,1

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 107,2

27/28.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10  93,1
26/27.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10  97,9

25/26.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 93,3

24/25.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 61,1

22/23.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 67,9

21/22.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 65,3

20/21.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 76,9

19/20.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 74,4

18/19.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 77,0

17/18.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 69,2

16/17.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 52,8

12/13.10.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 65,6

У периоду од 07.05. до 16.05.2021. није било прекорачења ни једног параметра ни на једном мерном месту

06/07.05.

Није било прекорачења ни једног параметра

05/06.05.

Није било прекорачења ни једног параметра

04/05.05.

Није било прекорачења ни једног параметра

03/04.05.

Није било прекорачења ни једног параметра

02/03.05.

Није било прекорачења ни једног параметра

01/02.05.

Није било прекорачења ни једног параметра

30/01.05.

Није било прекорачења ни једног параметра

29/30.04.

Није било прекорачења СО2, НО2 и чађи, док је ПМ 10 имао прекорачење 53,3

28/29.04.

Није било прекорачења СО2, НО2 и чађи, док је ПМ 10 имао прекорачење 53,4

27/28.04.

Није било прекорачења СО2, НО2 и чађи, док је ПМ 10 имао прекорачење 54,7

26/27.04.

Није било прекорачења ни једног параметра

25/26.04.2021.

Није било прекорачења ни једног параметра

24/25.04.2021.

Није било прекорачења ни једног параметра

23/24.04.2021.

Није било прекорачења ни једног параметра

22/23.04.2021.

Није било прекорачења ни једног параметра

21/22.04.2021.

Није било прекорачења СО2, НО2 и чађи, док је ПМ 10 имао прекорачење 66,5

20/21.04.2021.

Није било прекорачења СО2, НО2 и чађи, док је ПМ 10 имао прекорачење 51,3

19/20.04.2021.

Није било прекорачења СО2, НО2 и чађи, док је ПМ 10 имао прекорачење 76,8

18/19.04.2021.

Није било прекорачења СО2, НО2 и чађи, док је ПМ 10 имао прекорачење 74,8

17/18.04.2021.

Није било прекорачења ни једног параметра

16/17.04.2021.

Није било прекорачења СО2, НО2 и чађи, док је ПМ 10 имао прекорачење 57,4

15/16.04.2021.

Није било прекорачења ни једног параметра

14/15.04.2021.

Није било прекорачења ни једног параметра

13/14.04.2021.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било.

12/13.04.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 51,7

11/12.04.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 68,8

10/11.04.2021.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било.

09/10.04.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 82,2

08/09.04.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 74,2

07/08.04.2021.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било.

06/07.04.2021.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било.

05/06.04.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 71,6

04/05.04.2021.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било.

03/04.04.2021.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било.

02/03.04.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 75,9

01/02.04.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 71,9

31/01.04.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 75,6

30/31.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 78,2

29/30.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 71,4

28/29.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 70,3

27/28.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 101,5

26/27.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 117,6

25/26.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 110,9

24/25.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 75,0

23/24.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 57,1

22/23.03.2021.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било.

21/22.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 67,3

20/21.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 76,5

19/20.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 80,2

18/19.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 87,7

15/16.03.2021., 16/17.03.2021. и 17/18.03.2021.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било.

14/15.03.2021.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било.

13/14.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 95,2

12/13.03.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 67,28
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 64,83
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 66,98
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 63,82
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 65,11

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 125,9

11/12.03.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 73,25
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 76,11
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 72,48
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 71,82
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 75,44

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 138,3

10/11.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 97,5

09/10.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 79,3

08/09.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 108,2

07/08.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 82,8

06/07.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 98,6

05/06.03.2021.

Прекорачења ПМ 10, чађи, SО2 и NO2 није било.

04/05.03.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 56,21
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 58,17
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 59,82
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 56,11
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 58,24

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 116,3

03/04.03.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 51,28
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 55,37
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 52,38
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 53,14
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 52,17

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 109,2

02/03.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 91,7

01/02.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 93,5

28.02./01.03.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 74,2

27/28.02.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 57,8

26/27.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 64,33
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 59,84
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 66,13
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 57,24
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 61,84

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 134,0

25/26.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 71,25
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 73,69
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 78,45
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 72,11
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 70,59

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 139,2

24/25.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 64,21
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 66,47
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 65,25
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 60,57
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 63,48

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 133,6

23/24.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 63,27
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 61,58
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 65,93
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 66,75
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 64,85

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 117,2

22/23.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 56,14
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 58,42
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 57,21
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 50,19
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 53,47

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 115,2

21/22.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 99,0

20/21.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 51,42
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 55,74
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 53,81
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 58,31
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 57,82

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 115,4

19/20.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 73,77
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 78,62
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 74,11
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 79,21
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 75,05

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 155,8

18/19.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 64,25
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 63,24
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 70,21
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 67,14
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 64,22

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 138,3

17/18.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 98,8

16/17.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 91,24
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 88,74
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 90,36
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 81,02
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 80,45

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 196,8

15/16.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 82,41
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 86,12
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 81,23
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 88,47
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 84,33

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 167

14/15.02.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 84,7

13/14.02.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 67,9

12/13.02.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 95,4

11/12.02.2021.

Прекорачења чађи, SО2 и NO2 није било.

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 56,5

10/11.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 74,93
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 73,11
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 78,95
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 76,41
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 75,55

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 134,1

09/10.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 58,36
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 57,91
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 60,11
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 56,78
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 59,63

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 114,4

08/09.02.2021.

Прекорачења SО2 и NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 53,25
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 54,23
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 58,31
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 51,46
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 55,47

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 112,3

07/08.02.2021.

Prekoračenja SO2 i NO2 nije bilo.

Prekoračenja za čađ su registrovana na sledećim mernim mestima:

MM 2 – Obdanište „Kolibri“, Stevana Borote bb – koncentracija čađi 80,24
MM 3 – Obdanište „Pčelica“, V puk bb – koncentracija čađi 86,52
MM 4 –Obdanište „Vidra“, Suvoborska bb – koncentracija čađi 79,38
MM 5 – Osnovna škola „Sestre Ilić“, Milovana Glišića 45 – koncentracija čađi 84,62
MM 6 – Obdanište „Bubamara“, Podgorska bb – koncentracija čađi 77,11

Prekoračenje za PM 10 je bilo:

MM 1 – Zavod za javno zdravlje Valjevo, Vladike Nikolaja 5 – Koncentracija PM 10 147

06/07.02.2021.

Prekoračenja SO2 i NO2 nije bilo.

Prekoračenja za čađ su registrovana na sledećim mernim mestima:

MM 2 – Obdanište „Kolibri“, Stevana Borote bb – koncentracija čađi 69,52
MM 3 – Obdanište „Pčelica“, V puk bb – koncentracija čađi 73,96
MM 4 –Obdanište „Vidra“, Suvoborska bb – koncentracija čađi 71,42
MM 5 – Osnovna škola „Sestre Ilić“, Milovana Glišića 45 – koncentracija čađi 69,57
MM 6 – Obdanište „Bubamara“, Podgorska bb – koncentracija čađi 66,86

Prekoračenje za PM 10 je bilo:

MM 1 – Zavod za javno zdravlje Valjevo, Vladike Nikolaja 5 – Koncentracija PM 10 130,1

05/06.02.2021.

Прекорачења SО2 и НО2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 53,41
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 51,87
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 55,48
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 58,63
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 53,33

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 101,3

04/05.02.2021.

Прекорачења SО2 и НО2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 83,14
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 88,36
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 84,72
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 89,33
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 85,42

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 174,4

03/04.02.2021.

Прекорачења SО2 и НО2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 66,12
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 67,52
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 63,87
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 71,24
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 70,22

Прекорачење за ПМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 135,7

02/03.02.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 55,2

01/02.02.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 74,4

31/01.02.2021. 

Прекорачења PМ 10, чађи, SO2, NO2 није било.

30/31.01.2021. 

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 74,25
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 77,36
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 73,11
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 75,24
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 74,11

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 140,8

29/30.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 52,34
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 55,11
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 53,27
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 52,93
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 54,11

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 111,1

28/29.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 85,31
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 80,24
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 83,14
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 84,52
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 82,33

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 161,2

27/28.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 74,3

26/27.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 53,4

25/26.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 63,4

24/25.01.2021.

Прекорачења PМ 10, SO2, NO2 није било.

23/24.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 62,2

22/23.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 57,07

21/22.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 92,14
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 95,42
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 91,78
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 95,24
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 92,44

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 188,2

20/21.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 194,25
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 202,31
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 191,24
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 194,25
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 117,31

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 429

19/20.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 114,52
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 106,35

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 106,35
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 115,41
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 110,24

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 220

18/19.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 83,24
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 84,23

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 86,41
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 85,12
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 82,11

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 165

17/18.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 96,0

16/17.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 86,1

15/16.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 73,0

14/15.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 68,6

13/14.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 54,21
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 51,34

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 52,69

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 56,17
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 55,51

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 109,7

12/13.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 53,14
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 52,78

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 55,71

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 56,24
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 53,21

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 102,7

11/12.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 84,9

10/11.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 64,9

9/10.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 68,9

8/9.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 80,1

7/8.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 68,22
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 70,14

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 69,14

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 67,21
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 64,71

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 132,9

6/7.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 62,31
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 65,78

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 66,18

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 61,34
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 67,82

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 126,1

5/6.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 92,34
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 94,52

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 91,27

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 95,44
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 93,24

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 197,3

4/5.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 85,3

3/4.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 78,3

2/3.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 91,24
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 93,42

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 96,55

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 94,78
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 96,21

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 184,2

1/2.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 58,41
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 57,34

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 56,32

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 59,11
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 58,47

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 105,0

31/1.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 91,5

30/31.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 66,6

29/30.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 54,21
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 57,21

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 53,22

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 54,31
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 55,18

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 66,4

28/29.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 64,7

27/28.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 62,41
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 73,21

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 68,42

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 64,32
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 75,11

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 123,8

26/27.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 81,5

25/26.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 66,4

24/25.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 174,21
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 163,54

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 171,22

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 154,32
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 175,82

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 319

23/24.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 93,41
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 88,47

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 83,24

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 89,22

ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 92,34

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 176,5

22/23.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 105,71
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 111,24

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 108,42

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 110,36

ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 118,41

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 201,4

21/22.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 84,54

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 88,45

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 82,16

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 85,11

ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 90,51

Прекорачење за PM 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PM 10 168,6

MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

20/21.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 92,8 ug/m3

Остали аналити су били у дозвољеним границама.

19/20.12.2020.

Прекорачења Чађи, SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 50,6

MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

18/19.12.2020.

Прекорачења Чађи, SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 55,0

МДК за чађ и ГВ за PМ 10 износи 50 ug/m

17/18.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 75,36

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 78,12

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 77,64

ММ 5 –Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 74,21

ММ 6 –Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 72,13

Прекорачење за PМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 141,3

MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

16/17.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 84,52

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 86,91

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 88,21

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 83,42

ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 84,11

Прекорачење за PМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 164,1

MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

15/16.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 70,8 ug/m3

Остали аналити нису имали прекорачења.

14/15.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 82,8 ug/m3

Остали аналити нису имали прекорачења.

13/14.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 65,6 ug/m3

Остали аналити нису имали прекорачења.

12/13.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 64,3

Остали аналити нису имали прекорачења.

11/12.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 67,6

Остали аналити нису имали прекорачења.

10/11.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 77,7

Остали аналити нису имали прекорачења.

09/10.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 68.1 ug/m3

Остали аналити нису имали прекорачења.

08/09.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 68,53
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 64,35
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 66,17
ММ 5 –Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 67,52
ММ 6 –Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 70,28

Прекорачење за РМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 128,1

MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

07/08.12.2020.

Прекорачења није било SO2, NO2 и чађи није било.

Прекорачења за РМ 10 је било:

ММ1- Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – концентрација РМ 10 73,9
MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

06/07.12.2020.

За период узорковања 06/07.12.2020. године није било прекорачења дозвољених концентрација ни за један аналит ни на једном мерном месту.

05/06.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 88,69

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 90,21

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 86,75

ММ 5 –Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 85,74

ММ 6 –Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи87,55

Прекорачење за PM 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 170,5

MDK за чађ и GV за PM 10 износи 50 ug/m

04/05.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 74,32

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 78,96

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 81,24

ММ 5 –Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 77,58

ММ 6 –Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи69,47

Прекорачење за PM 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 140

МDK за чађ и GV за PM 10 износи 50 ug/m

03/04.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 66,13

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 64,11

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 70,25

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 67,42

ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи59,21

Прекорачење за PM 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 128,7

MDK за чађ и GV за PM 10 износи 50 ug/m

02/03.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 91,36

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи89,52

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи94,21

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 88,17

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 86,36

Прекорачење за PM 10 је било:

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 165,8

MDK за чађ и GV за PM 10 износи 50 ug/m

01/02.12.2020.

Прекорачења SO2 и NO2 није било, концентрације су далеко испод граничне вредности. Прекорачења за чађ регистрована су на следећим местима:

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 77,37 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 79,14 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 76,51 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 74,32 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 79,12 µg/m3

Прекорачење је било за PM 10.

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PM 10 134,3 µg/m3

напомена
MDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за PM 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

30/01.12.2020.

Прекорачења SO2 и NO2 није било, концентрације су далеко испод граничне вредности. Прекорачења за чађ регистрована су на следећим местима:

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 58,34 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 57,41 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 55,32 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 59,37 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 54,18 µg/m3

Прекорачење је било за PM10.

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PM 10 109,6 µg/m3

напомена
MDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за PM 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

29/30.11.2020.

Прекорачења SO2 и NO2 није било, концентрације су далеко испод граничне вредности. Концентарције чађи су јако блиске граничној вредности, али нису прекорачиле.

Прекорачење је било за PM 10.

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 62,7 µg/m3

напомена
МDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

28/29.11.2020.

Прекорачења SO2 и NO2 није било, концентрације су далеко испод граничне вредности. Концентарције чађи су јако блиске граничној вредности, али нису прекорачиле.

Прекорачење је било за PM10.

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 86,9 µg/m3

напомена
MDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

27/28.11.2020.

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 62,81 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 68,15 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 60,59 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 59,86 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 67,63 µg/m3

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 85,36 µg/m3

напомена
МDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

26/27.11.2020.

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 88,39 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 87,91 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 82,65 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 90,53 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 86,10 µg/m3

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 158,27 µg/m3

напомена
МDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

25/26.11.2020.

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 81,55 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 85,27 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 89,40 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 82,33 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 82,30 µg/m3

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 184,52 µg/m3

напомена
МDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

24/25.11.2020.

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 65,13 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 66,82 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 63,38 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 68,06 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 66,30 µg/m3

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 113,80 µg/m3

напомена
MDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци