• О Ваљеву
  • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

Информације о дневним прекорачењима концентрација мерених параметара ваздуха

Почетак » Информације о дневним прекорачењима концентрација мерених параметара ваздуха » Документи » Заштита животне средине » Информације о дневним прекорачењима концентрација мерених параметара ваздуха

Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

Информација – резултат мерења се објављује са временском дистанцом од 2 дана (то је минимално потребно време за узимања узорка, мерење и обраду резултата

за PМ 10 честице) у складу са акредитованом методом мерења.

Mетоде одређивања:

DM-34-300 Одређивање sumpor-dioksida (SO2), спектрофотометрисјки,

DM-34-301 Одређивање azot-dioksida (NO2), спектрофотометрисјки,

DM-34-315 Одређивање чађи, рефлектрометријски;

SRPS EN 12341:2015 Стандардна гравиметријска метода за одређивање PM 10 i PM 2,5 масене концентрације суспендованих честица, гравиметријски

МDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3 TV – 50 µg/m3

GV (гранична вредност) за NO2 – 85 µg/m3 TV – 89 µg/m3
GV (гранична вредност) за SO2 – 125 µg/m3 TV – 125 µg/m3

20/21.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 194,25
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 202,31
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 191,24
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 194,25
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 117,31

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 429

19/20.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 114,52
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 106,35

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 106,35
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 115,41
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 110,24

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 220

18/19.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 83,24
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 84,23

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 86,41
ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 85,12
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 82,11

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 165

17/18.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 96,0

16/17.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 86,1

15/16.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 73,0

14/15.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 68,6

13/14.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 54,21
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 51,34

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 52,69

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 56,17
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 55,51

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 109,7

12/13.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 53,14
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 52,78

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 55,71

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 56,24
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 53,21

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 102,7

11/12.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 84,9

10/11.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 64,9

9/10.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 68,9

8/9.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 80,1

7/8.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 68,22
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 70,14

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 69,14

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 67,21
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 64,71

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 132,9

6/7.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 62,31
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 65,78

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 66,18

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 61,34
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 67,82

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 126,1

5/6.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 92,34
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 94,52

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 91,27

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 95,44
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 93,24

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 197,3

4/5.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 85,3

3/4.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 78,3

2/3.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 91,24
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 93,42

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 96,55

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 94,78
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 96,21

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 184,2

1/2.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 58,41
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 57,34

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 56,32

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 59,11
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 58,47

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 105,0

31/1.01.2021.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 91,5

30/31.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 66,6

29/30.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 54,21
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 57,21

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 53,22

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 54,31
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 55,18

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 66,4

28/29.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 64,7

27/28.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 62,41
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 73,21

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 68,42

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 64,32
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 75,11

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 123,8

26/27.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 81,5

25/26.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 66,4

24/25.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 174,21
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 163,54

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 171,22

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 154,32
ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 175,82

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 319

23/24.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 93,41
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 88,47

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 83,24

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 89,22

ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 92,34

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 176,5

22/23.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 105,71
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 111,24

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 108,42

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 110,36

ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 118,41

Прекорачење за PМ 10 је било:
ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 201,4

21/22.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 84,54

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 88,45

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 82,16

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 85,11

ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 90,51

Прекорачење за PM 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PM 10 168,6

MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

20/21.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 92,8 ug/m3

Остали аналити су били у дозвољеним границама.

19/20.12.2020.

Прекорачења Чађи, SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 50,6

MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

18/19.12.2020.

Прекорачења Чађи, SO2, NO2 није било.

Прекорачење за PМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 55,0

МДК за чађ и ГВ за PМ 10 износи 50 ug/m

17/18.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 75,36

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 78,12

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 77,64

ММ 5 –Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 74,21

ММ 6 –Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 72,13

Прекорачење за PМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 141,3

MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

16/17.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 84,52

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 86,91

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 88,21

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 83,42

ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 84,11

Прекорачење за PМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 164,1

MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

15/16.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 70,8 ug/m3

Остали аналити нису имали прекорачења.

14/15.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 82,8 ug/m3

Остали аналити нису имали прекорачења.

13/14.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 65,6 ug/m3

Остали аналити нису имали прекорачења.

12/13.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 64,3

Остали аналити нису имали прекорачења.

11/12.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 67,6

Остали аналити нису имали прекорачења.

10/11.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 77,7

Остали аналити нису имали прекорачења.

09/10.12.2020.

Прекорачење PM 10 концентрација је износила 68.1 ug/m3

Остали аналити нису имали прекорачења.

08/09.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 68,53
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 64,35
ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 66,17
ММ 5 –Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 67,52
ММ 6 –Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 70,28

Прекорачење за РМ 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 128,1

MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

07/08.12.2020.

Прекорачења није било SO2, NO2 и чађи није било.

Прекорачења за РМ 10 је било:

ММ1- Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – концентрација РМ 10 73,9
MDK за чађ и GV за РМ 10 износи 50 ug/m

06/07.12.2020.

За период узорковања 06/07.12.2020. године није било прекорачења дозвољених концентрација ни за један аналит ни на једном мерном месту.

05/06.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 88,69

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 90,21

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 86,75

ММ 5 –Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 85,74

ММ 6 –Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи87,55

Прекорачење за PM 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PМ 10 170,5

MDK за чађ и GV за PM 10 износи 50 ug/m

04/05.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 74,32
ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 78,96

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 81,24

ММ 5 –Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 77,58

ММ 6 –Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи69,47

Прекорачење за PM 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 140

МDK за чађ и GV за PM 10 износи 50 ug/m

03/04.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 2 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 66,13

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 64,11

ММ 4 –Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 70,25

ММ 5 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 67,42

ММ 6 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи59,21

Прекорачење за PM 10 је било:

ММ 1 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 128,7

MDK за чађ и GV за PM 10 износи 50 ug/m

02/03.12.2020.

Прекорачења SO2, NO2 није било.

Прекорачења за чађ су регистрована на следећим мерним местима:

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 91,36

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи89,52

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи94,21

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 88,17

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 86,36

Прекорачење за PM 10 је било:

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација ПМ 10 165,8

MDK за чађ и GV за PM 10 износи 50 ug/m

01/02.12.2020.

Прекорачења SO2 и NO2 није било, концентрације су далеко испод граничне вредности. Прекорачења за чађ регистрована су на следећим местима:

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 77,37 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 79,14 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 76,51 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 74,32 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 79,12 µg/m3

Прекорачење је било за PM 10.

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PM 10 134,3 µg/m3

напомена
MDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за PM 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

30/01.12.2020.

Прекорачења SO2 и NO2 није било, концентрације су далеко испод граничне вредности. Прекорачења за чађ регистрована су на следећим местима:

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 58,34 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 57,41 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 55,32 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 59,37 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 54,18 µg/m3

Прекорачење је било за PM10.

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација PM 10 109,6 µg/m3

напомена
MDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за PM 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

29/30.11.2020.

Прекорачења SO2 и NO2 није било, концентрације су далеко испод граничне вредности. Концентарције чађи су јако блиске граничној вредности, али нису прекорачиле.

Прекорачење је било за PM 10.

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 62,7 µg/m3

напомена
МDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

28/29.11.2020.

Прекорачења SO2 и NO2 није било, концентрације су далеко испод граничне вредности. Концентарције чађи су јако блиске граничној вредности, али нису прекорачиле.

Прекорачење је било за PM10.

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 86,9 µg/m3

напомена
MDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

27/28.11.2020.

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 62,81 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 68,15 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 60,59 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 59,86 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 67,63 µg/m3

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 85,36 µg/m3

напомена
МDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

26/27.11.2020.

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 88,39 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 87,91 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 82,65 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 90,53 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 86,10 µg/m3

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 158,27 µg/m3

напомена
МDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

25/26.11.2020.

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 81,55 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 85,27 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 89,40 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 82,33 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 82,30 µg/m3

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 184,52 µg/m3

напомена
МDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци

24/25.11.2020.

ММ 1 – Основна школа „Сестре Илић“, Милована Глишића 45 – концентрација чађи 65,13 µg/m3

ММ 2 – Обданиште „Бубамара“, Подгорска бб – концентрација чађи 66,82 µg/m3

ММ 3 – Обданиште „Пчелица“, В пук бб – концентрација чађи 63,38 µg/m3

ММ 4 – Обданиште „Колибри“, Стевана Бороте бб – концентрација чађи 68,06 µg/m3

ММ 5 – Обданиште „Видра“, Сувоборска бб – концентрација чађи 66,30 µg/m3

ММ 6 – Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5 – Концентрација РМ 10 113,80 µg/m3

напомена
MDK (максимална дозвољена концентрација) за чађ износи 50 µg/m3
GV (гранична вредност) за РМ 10 износи 50 µg/m3
Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци