Јавне набавке по новом закону

Почетак » Јавне набавке по новом закону

Јавне набавке по новом закону
Градска управа града Ваљева

р.бр. Назив Наручилац
109.

Израда техничке документације реконструкције улице Милорада Ристића са пројектом парцелације и техничке документације прикључка на ул. Владике Николаја

Обавештење о покретању јавне набавке.

108.

Електрична енергија за јавну расвету и семафоре

Обавештење о покретању јавне набавке.

107.

Стручни надзор над извођењем радова на санацији клизишта на путу М4-Ракићи

Обавештење о покретању јавне набавке.

106.

Услуга стручног надзора за интегрисана решења за ванредне ситуације, контролу и обавештавање

Обавештење о покретању јавне набавке.

105.

Санација клизишта на путу М4 Ракићи на КП 70/1 КО Седлари

Обавештење о покретању јавне набавке.

104.

Набавка спортских реквизита за основне школе на територији града Ваљева

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
103.

Израда пројектне документације фудбалског терена у МЗ Поћута

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
102.

Редовно одржавање атарских путева

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
101.

Интегрисана решења за ванредне ситуације, контролу и обавештавање

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
100.

Стручни надзор над извођењем радова на замени дела семафорских уређаја у граду Ваљеву – поновљен поступак

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
99.

Набавка безбедоносних седишта за децу

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
98.

Редовно одржавање заштитних ограда на путевима и улицама

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
97.

Стручни надзор над извођењем радова на замени дела семафорских уређаја у граду Ваљеву – поновљен поступак

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
96.

Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи водоводне мреже у Жабарима

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
95.

Ангажовање лица за вршење послова координатора за безбедност и здравље на раду

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
94.

Редовно одржавање мостова

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
93.

Мониторинг ваздуха

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
92.

Набавка горива

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
91.

Услуге осигурања

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
90.

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи еко-паркића

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
89.

Изградња еко-паркића

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
88.

Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи Подгорске улице

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
87.

Редовно одржавање тротоара у зонама школа

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
86.

Замена дела семафорских уређаја на територији града Ваљева

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
85.

Изградња Подгорске улице

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
84.

Стручни надзор над извођењем радова на замени дела семафорских уређаја у граду Ваљеву

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
83.

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи четири типска игралишта у стамбеним насељима

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
82.

Израда саобраћајно техничке документације за улице које се поклапају са државним путевима

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
81.

Изградња четири типска дечија игралишта

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
80.

Набавка таблица са називима улица и кућних бројева

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
79.

Зимско одржавање улица и путева

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
78.

Редовно одржавање макадамских путева – 2 фаза

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
77.

Стручни назор над извођењем радова на инсталацији компримованог природног гаса за потребе гасификације – реконструкције МРС у ЈКП „Топлана Ваљево“ и конверзија постојећих мазутних горионика“ – поновљен поступак

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
76.

Стручни надзор над извођењем радова за топлотне подстанице – поновљен поступак

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
75.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу вреловодне мреже – поновљен поступак

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
74.

Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и проширењу примарне дистрибутивне мреже водовода у оквиру локалног водосистема Дивчибаре

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
73.

Стручни надзор над извођењењем радова на изради електро прикључка за црпну станицу Царић и диструбутивне мреже – поновљен поступак

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
72.

Пројекат пошумљавања

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
71.

Радови на ископу привременог одводног канала од пропуста П6 до Колубаре

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
70.

Пројектовање БУС паркинга на Дивчибарама

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
69.

Израда геотехничког елабората за потребе пројектовања и изградње Комбиноване дечије установе у насељу „Пети пук“ на делу КП 694/16 КО Ваљево, у Ваљеву

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
68.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу вреловодне мреже

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
67.

Радови на проширењу вреловодне мреже – примарни прикључни вреловод „Железничка“, „Завод за јавно здравље Ваљево“, „Национална служба за запошљавање“ и „Историјски архив“

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
66.

Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улице Вука Караџића

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
65.

Стручни надзор над извођењем радова за топлотне подстанице

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
64.

Стручни надзор над извођењењем радова на изградњи и реконструкцији водоводне мреже

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
63.

Стручни назор над извођењем радова на инсталацији компримованог природног гаса за потребе гасификације – реконструкције МРС у ЈКП „Топлана Ваљево“ и конверзија постојећих мазутних горионика

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
62.

Испорука и уградња топлотних подстаница за објекте „Завод за јавно здравље“, „Историјски архив“ и „Национална служба за запошљавање

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
61.

Реконструкција улице Вука Караџића

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
60.

Позиција Градоначелник – „Реконструкција и проширење примарне дистрибутивне мреже водовода у оквиру локалног водосистема Дивчибаре

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
59.

Рехабилитација улица

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
58.

Радови на усаглашавању постојећих дечјих игралишта са Правилником о безбедности дечјих игралишта

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
57.

Замена завршне обраде трим стазе у оквиру парка Пећина

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
56.

Услуга стручног надзора над извођењем радована наставку изградње и привођење намени објекта Установе за одрасле и старије у Ваљеву

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
55.

Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији мостова и пропуста на путевима (мост Бобовске баре – Суводањска река)

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
54.

Стручни назор над извођењем радова на изградњи кошаркашког игралишта у парку Пећина – 2 фаза

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
53.

Стручни назор над извођењем радова на усаглашавању постојећих дечјих игралишта са Правилником о безбедности дечјих игралишта

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
52.

Стручни надзор над извођењењем радова на изради електро прикључка за црпну станицу Царић и диструбутивне мреже

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
51.

Реконструкција мостова и пропуста на путевима (мост Бобовске баре – Суводањска река)

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
50.

Редовно одржавање водених токова другог реда и објеката изграђених на водотоцима другог реда

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
49.

Пројектовање кишне и фекалне канализационе мреже

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
48.

Oпрема за предузетништво и пољопривреду – поновљен поступак (за набавку опреме за предузетништво)

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
47.

Услуге дератизације и дезинсекције

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
46.

Изградња кошаркашког игралишта у парку Пећина – 2

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
45.

Редовно одржавање дечијих игралишта (Нивеа, парк Пећина и Дивчибаре)

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
44.

Инсталација компримованог природног гаса за потребе гасификације – реконструкције МРС у ЈКП „Топлана Ваљево“ и конверзија постојећих мазутних горионика у комбиноване горионике са ниском емисијом Nox и измена циркулације напојне воде и димног канала котла од 50MW

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
43.

Редовно одржавање вертикалне сигнализације на путевима и улицама

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
42.

Одржавање саобраћајне опреме

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
41.

Редовно одржавање хоризонталне сигнализације на путевима и улицама

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
40.

Израда измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ваљева и Плана генералне регулације „Привредне зоне“

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
39.

Набавка и израда урбаног мобилијара

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
38.

Набавка противградних ракета

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
37.

Редовно одржавање макадамских путева

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
36.

Редовно одржавање тргова

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
35.

Редовно одржавање асфалтираних улица

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
34.

Опрема за предузетништво и пољопривреду

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
33.

Набавка електричне енергије

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
32.

Измена ПГР Дивчибаре

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
31.

Израда техничке документације за изградњу постојења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом канализационом мрежом у насељу Дивчибаре

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
30.

Набавка канцеларијског материјала

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
29.

Измена пројектне документације за санацију клизишта на делу Ђердапске улице

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
28.

Израда пројектне документације за санацију клизишта на делу Дрочинске улице

Обавештење о покретању јавне набавке.

27.

Редовно одржавање асфалтираних путева

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
26.

Редовно одржавање јавног осветљења

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
25.

Инвестиционо одржавање улица

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
24.

Инвестиционо одржавање путева

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
23. План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину – 1. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 2. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 3. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 4. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 5. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 6. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 7. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 8. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 9. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 10. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 11. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 12. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 13. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 14. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 15. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 16. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 17. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 18. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 19. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 20. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 21. измена

План јавних набавки за 2021. годину – 22. измена

План јавних набавки за 2021. годину – Градоначелник

22.

Обезбеђење зграде

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
21.

Услуге чишћења

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
20.

Редовно одржавање урбаног мобилијара

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
19.

Израда урбанистичке и техничке документације за изградњу објекта монтажно-демонтажног паркиралишта типа „Фаст парк“ и партерно уређење слободне јавне блоковске површине формиране ивичном изградњом на углу улица Карађорђеве и Вука Караџића

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
18.

Израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у Ваљеву

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
17.

Редовно одржавање видео надзора

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
16.

Редовно одржавање семафора

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
15.

Пројектовање реконструкције раскрснице улице Синђелићеве и улице Пастерове (семафоризација)

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
14.

Израда техничке документације за изградњу зграде за социјално становање у КО Ваљево

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
13.

Набавка ауто седишта за децу

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
12.

Изградња фекалне канализационе мреже у делу насељеног места Белошевац – II фаза

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
11.

Пројектовање реконструкције раскрснице улице Синђелићеве и улице Кнеза Михаила

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
10.

Пројектовање бициклистичке стазе у минор кориту реке Колубаре

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
9.

Ревитализација ликалних месних заједница

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
8.

Пројекат парцелације улице Ц6 на Дивчибарама

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
7.

Пројектовање и измештање стуба далековода 220КВбр. 227/1 ТЦ „Бајина Башта“ – „Ваљево-3“ – поновљен поступак

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
6.

Санација клизиста на путу М4 – Ракићи на КП 70/1 КО Седлари

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
5.

Израда пројектне документације за санацију пута Бирчанско гробље – Буцуре у Суводању.

Обавештење о покретању јавне набавке.

Градска управа града Ваљева
4. Изградња четири типска дечија игралишта Градска управа града Ваљева
3. Услуга мерења загађености ваздуха Градска управа града Ваљева
2. Редовно одржавање заштитних ограда на путевима и улицама Градска управа града Ваљева
1. Набавка горива за потребе Градске управе града Ваљева Градска управа града Ваљева