Правилници

Почетак » Јавне набавке » Правилници

Градска управа града Ваљева

 

 

 

р.бр. Назив
8. Правилник о допунама Правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује за Градско веће града Ваљева
7. Правилник о допунама Правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује у Градској управи града Ваљева
6. Правилник о допунама Правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује за Градоначелника града Ваљева
5. Измена Правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује за Скупштину града Ваљева.
4. Измена Правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује за Градску управу града Ваљева.
3. Правилник о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује за Градско веће града Ваљева.
2. Правилник о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује у Градској управи града Ваљева
1. Правилник о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује за Градоначелника града Ваљева