Јавни огласи и обавештења

Почетак » Јавни огласи и обавештења
2023. година


 


  • Јавни позив за подношење пријаве за остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе

  • Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја

  • Јавни позив за доказивање права пречег закупа, пољопривредног земљишта у државној својини, на територији града Ваљева, за 2024. годину

  • Јавни позив за остваривање права коришћења, без плаћања накнаде, пољопривредног земљишта у државној својини, на територији града Ваљева, за 2024. годину

Остале године: 2022. | 2021. | 2020. | 2019.