Поплаве

Поплава је најопаснија природна опасност, односно елементарна непогода која може задесити територију Града са високим степеном вероватноће, имајући у виду статистичке показатеље о историјским поплавама, на основу којих се поплаве на овом подручју догађају периодично на сваких 5 до 10 година. Извор поплаве су Колубара, Обница, Љубостиња и бујичне воде, у условима обилних падавина киша, а посебно када су обилне падавине кише удружене са наглим отапањем снега на планинама.
Поредећи хидрографску мрежу и положај насеља, може се закључити да се велики број насеља налази у подручјима бујичних водотокова.
У случају пораста водостаја у сливу река Колубаре, а у складу са утврђеним критеријумима, врши се проглашење редовне и ванредне одбране од поплава. Уобичајени приступ одбрани од великих вода на већим рекама са увођењем степена редовне и ванредне одбране није могуће применити код водотока са бујичним хидролошким режимом.
Ради ефикасног спровођења мера обавештавања и узбуњивања у мирнодопским условима корисник бране „Стубо – Ровни“ донео је Правилник о раду техничке службе за руковање браном и уређајима за обавештавање и узбуњивање. Такође је урађен оперативни план за обавештавање и узбуњивање становништва којим се у мирнодопским условима предвиђају два степена при узбуњивању становништва: стање приправности и стање опште узбуне.

Оперативни план за воде II реда садржи податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања. За Оперативни план одбране од поплава за воде II реда града Ваљева за 2022. годину добијено је мишљење јавног водопривредног предузећа и Скупштина града Ваљева га је усвојила на седници одржаној 20.05.2022. године. Како бисте видели цео документ кликните овде.

Упутства за спречавање поплава у ризичним областима

• Током периода кад нема поплава понашајте се одговорно, не бацајте отпад у реке, потоке и канале.
• Ако је отпад већ у коритима и каналима, пријавите надлежној комуналној служби.
• У градовима где је код јаких киша појачано отицање вода, не бацајте отпад и не прекривајте шахтове који одводе атмосферске воде.
• Будите припремљени у случају да морате да напустите домаћинство – припремите ранац или торбу са личним документима и најосновнијим стварима (батеријска лампа, пиштаљка, кабаница за кишу, топла одећа, дубока обућа – по могућству гумене чизме, флашу са пијаћом водом, транзистор и резервне батерије, штап, канап и слично).
• Ако живите низводно од брана информишите се који је сигнал за опасност, колико времена вам је потребно да се склоните и која је сигурна граница за склањање у случају њеног рушења.
• Преко средстава јавног информисања пратите стање и упозорења о могућој поплави.
• По могућству припремите џакове са песком које у случају наиласка поплаве можете ставити на улаз и затворите сва места на кући кроз које може да уће вода.
• Не преграђујте водотокове како би правили акумулацију воде у летњем периоду.

Упутства за понашање током поплава

• Слушајте радио и телевизију ради информација.
• Будите свесни да су бујичне поплаве могуће. Уколико постоји ризик, одмах пређите на више спратове куће. Не чекајте инструкције да бисте то урадили.
• Држите се даље од електричних каблова.
• Избегавајте области које су познате по клизиштима и одронима.
• Не ометајте спасилачке екипе у њиховом раду.

Упутства за понашање уколико је евакуација неопходна

• Узмите припремљене нужне ствари и по могућству организовано напустите домаћинство како бисте се склонили на сигурно.
• Будите кооперативни и сарађујте са спасилачким екипама.

Уколико имате времена, пожељно је да:
• обезбедите свој дом;
• искључите струју на главном прекидачу;
• искључите све електричне уређаје.

Уколико нађете времена да обезбедите свој дом на овај начин, не додирујте електричну опрему ако стојите у води.

Упутства у случају да морате да напустите дом

• Не ходајте кроз воду која се креће. Кретање кроз воду дубине 15цм може изазвати пад. Уколико морате да прођете кроз воду – ходајте тамо где се вода не помера. Користите штап да би проверили дубину воде и чврстину тла под водом.
• Не улазите возилом у поплављена подручја. У случају да вас поплавна вода опколи, напустите возило и уколико је могуће безбедно пређите на више тло.
• Не прелазите брзаке и потоке пешице нити колима.
• Евакуишите домаће животиње, а ако то не можете ослободите их из објеката у којима су смештене.

Упутства за понашање после поплава

• Слушајте извештаје на вестима о водоснабдевању, као и да ли је безбедно пити воду.
• Избегавајте плавну воду – она може бити загађена муљем, уљем, бензином или фекалном канализацијом. Вода може такође бити под струјним напоном од подземних каблова.
• Избегавајте воду која је у покрету.
• Будите пажљиви у областима са којих се плавна вода повукла, путеви су можда оштећени и опасни.
• Вратите се у своје домове само пошто надлежне службе прогласе да је то безбедно.
• Немојте користити електричне апарате пре провере.
• Очистите и дезинфикујте све површине.
• Држите се даље од зграда које су окружене плавним водама.
• Будите пажљиви при улажењу у зграде због скривених оштећења која су могла да настану.
• Оспособите оштећене септичке јаме и друге канализационе системе што је раније могуће – уколико су оштећени могу да постану велики здравствени ризик.
• Очистите и дезинфикујте све што је поквашено. Муљ који остаје после плавне воде, може да садржи канализационе отпатке и хемикалије.
• Уколико приметите угинуле животиње обавестите надлежну службу на телефонске бројеве 193 или 1985; Упамтите! Чак и када се плавна вода повуче,