Градске управе

Одлуком о градским управама број 011-90/08-04 од 3. 12. 2008 године («Сл. гласник града Ваљева « бр.24/2008), за обављање послова градске управе организоване су две градске управе и то:

 1. Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
  начелник Aлександар Вујић Суботић,

тел. 294-878,

е-mail: nacelnikgu1@valjevo.org.rs

2. Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
в.д. начелника Александар Пурић

е-mail: nacelnikgu2@valjevo.org.rs

тел. 294-878,

в. д. заменика начелника Јелица Стојановић,
тел. 294-878,
е-mail: nacelnikgu@valjevo.org.rs

У оквиру Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, организована су следећа Одељења као унутрашње организационе јединице :

 1. Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове
  начелник Одељења Тијана Тодоровић,
  тел. 294-711,
  е-mail: tijana.todorovic@valjevo.org.rs
 2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине
  начелник Одељења Катарина Новаковић
  тел. 294-726,
  е-mail:
 3. Одељење за заједничке послове
  начелник Одељења Драган Станковић
  тел. 294-794,
  е-mail:dstankovic@valjevo.org.rs
 4. Одељење за послове органа града
  начелник Одељења Јелица Пањковић – Тешић,
  тел. 294-777,
  е-mail: jpanjkov@valjevo.org.rs
 5. Комунална полиција
  начелник Милица Петковић
  тел. 224 – 728,
  е-mail: komunalna.policija@valjevo.org.rs

У овој градској управи посебно су организовани послови изван унутрашњих организационих јединица и то:

 1. Кабинет градоначелника, у оквиру кога је

Помоћник градоначелника Саша Симић
тел. 294-702,

Помоћник градоначелника Мирослав Пимић
тел. 294-702,

 1. Локална служба за буџетску инспекцију и ревизију

Зоран Емрековић,
тел. 294-728,
е-mail: budzetskainspekcija@valjevo.org.rs

У оквиру градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове, организована су следећа Одељења као унутрашње организационе јединице:

 1. Одељење за имовинске послове и општу управу
  начелник Одељења Дарко Костић,
  тел. 294-791,
  е-mail: darko.kostic@valjevo.org.rs
 2. Одељење за инспекцијске послове
  начелник Одељења Драган Мојсиловић,
  тел. 294-704,
  е-mail: dragan.mojsilovic@valjevo.org.rs
 3. Одељење за друштвене делатности
  начелник Одељења Зора Бојчић,
  тел. 294-761,
  е-mail: zora.bojicic@valjevo.org.rs
 4. Одељење за финансије
  начелник Одељења Жељко Табашевић,
  тел. 294-773,
  е-mail: ztabasev@valjevo.org.rs
 5. Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода
  начелник Одељења Славица Павловић,
  тел. 294-730,
  е-mail: slavica.pavlovic@valjevo.org.rs
 6. Oдељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру
  начелник Одељења Зоран Трифуновић
  Тел: 294 – 862
  e – mail: direktorz@direkcija-valjevo.rs

 

 

Водич кроз Управe

Распоред служби по згради Градске управе

ПРИЗЕМЉЕ
 • Информације – 294 888
 • Изводи из матичних књига – 294 768
 • Одобрења за изградњу – 294 769
 • Писарница – 294 825, 294 826, 294 827, 294 828, 294 829
 • Овера докумената – 294 848
 • Дечји додаци – 294 705
 • Благајна – 294 706
 • Служба правне помоћи – 294 906
 • Породиљско одсуство и родитељски додатак – 294 846, 294 837, 294 838
 • Матичари – 294 873, 294 875
 • Главни комунални инспектор – 294 704
 • Комунални инспектори – 294 715, 294 716, 294 865
 • Дирекција за урбанизам-комунално-техничкипослови – 284 885, 294 861
 • Фотокопирница – 294 710
 • Издавање пореских уверења – 294 767
 • Представке и жалбе – 294 747

ПРВИ СПРАТ
 • Градоначелник / заменик градоначелника – 294 882
 • Председник Скупштинеграда/ заменик председника – 294 702
 • Секретар Скупштинеграда – 294 702
 • Градско веће – 294 714
 • Начелник Градске управе – 294 878
 • Канцеларија за развој заједнице – 294 711
 • Одељење за скупштинске послове – 294 756
 • Одсек за скупштинске послове – 294 894, 294 895
 • Одсек за односе са јавношћу – 294 854
 • Норматива – 294 777
 • Комунална полиција – 227 728

ДРУГИ СПРАТ
 • Легализација – 294 735, 294 795
 • Бифе – 294 798

ТРЕЋИ СПРАТ
 • Одељење за информатику и развој – 294 748
 • Праћење инвестиција – 294 718, 294 780
 • Међународна сарадња – 294 792
 • Праћење привреде – 294 783, 294 717
 • Одсек за аутоматску обраду података – 294 778, 294 782
 • Одељење за општу управу – 294 791
 • Грађанска стања – 294 774
 • Евиденција непокретности – 294 784
 • Бирачки спискови – 294 788

ЧЕТВРТИ СПРАТ
 • Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове – 294 726
 • Урбанисти – 294 810, 294 813, 294 821
 • Послови урбанизма – 294 804
 • Техничка регулација саобраћаја – 294 821 294 905
 • Одсек за имовинско правне послове – 294 812, 294 814, 294 815, 294 820, 294 909
 • Канцеларија за слободан приступ информацијама од јавног значаја – 294 914

ПЕТИ СПРАТ
 • Одељење за заједничке послове – 294 794
 • Рачуноводство – 294 802, 294 800, 294 806, 294 793, 294 904
 • Рачуноводство месних заједница – 294 762
 • Благајна – 294 803
 • Општа служба – 294 781

ШЕСТИ СПРАТ
 • Дирекција за робне резерве – 294 931, 294 916
 • Одељење за комуналне и инспекцијске послове – 294 704
 • Грађевинска инспекција – 294 743
 • Комунална инспекција – 294 744, 294 740
 • Саобраћајна инспекција – 294 752
 • Еколошка инспекција – 294 753
 • Одсек за комуналне послове – 294 731

СЕДМИ СПРАТ
 • Одељење за финансије и привреду – 294 773
 • Буџетска инспекција – 294 903
 • Буџетски послови – 294 764
 • Трезорски послови – 294 919, 294 – 771
 • Јавне набавке – 294 903
 • Одељење за друштвене делатности – 294 761
 • Друштвена брига о деци – 294 770
 • Култура, јавно информисање и спорт – 294 763
 • Основно и средње образовање – 294 760
 • Борачко-инвалидска заштита – 294 772
 • Просветна инспекција – 294 754

ОСМИ СПРАТ
Регионална привредна комора Ваљево – 221 721
ДЕВЕТИ СПРАТ
 • Регионална привредна комора Ваљево – 221 721
 • Задружни савез Колубарског и Мачванског округа

ДЕСЕТИ СПРАТ
 • Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода – 294 730, 294 912
 • Наплата комуналних такси и израда пореског рачуна – 294 721
 • Инспектор канцеларијске контроле – 294 785
 • Послови евиденције пореза на имовину – 294 833
 • Принудна наплата – 294 833
 • Утврђивање изворних прихода – 294 831
 • Општинско јавно правобранилаштво – 294 736, 294 741, 294 751
 • Одсек за пољопривреду – 294 840

НАПОМЕНА: у Градској кући, осим Градске управе, послове из своје надлежности обављају и:

 • Регионална привредна комора Ваљево – осми и девети спрат
 • Комесаријат за расељена лица (у пасажу, преко пута службеног улаза у зграду) – 232 657
Подели на друштвеним мрежама...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn