Јавне набавке

Почетак » Јавне набавке

 

р.бр. Назив Наручилац
1. Набавка горива за Градску управу града Ваљева Градска управа града Ваљева
2. Набавка електричне енергије Градска управа града Ваљева
3. Набавка добара за потребе бифеа Градска управа града Ваљева
4. Редовно одржавање урбаног мобилијара на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
5. Редовно одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
6. Редовно одржавање семафора на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
7. Услуга израде Плана генералне регулације “ЈУГ” Градска управа града Ваљева
8. Набавка материјала за одржавање хигијене Градска управа града Ваљева
9. Набавка потрошног материјала Градска управа града Ваљева
10. Редовно одржавање асфалтираних улица и улица са застором од гранитне коцке Градска управа града Ваљева
11. Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама Градска управа града Ваљева
12. Пружање услуге „Помоћ у кући“ Градска управа града Ваљева
13. Редовно одржавање асфалтираних путева Градска управа града Ваљева
14. Редовно одржавање хоризонталне сигнализације на улицама Градска управа града Ваљева
15. Редовно одржавање хоризонталне сигнализације на путевима Градска управа града Ваљева
16. Услуге кошења траве на јавним површинама на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
17. Набавка противградних ракета Градска управа града Ваљева
18. Пројектовање јавне расвете – улица Ужичка Градска управа града Ваљева
19. Извођење радова на санацији клизишта у улици Ђердапској 27 (Лајшић Владимир) – 2. фаза Градска управа града Ваљева
20. Услуга поправке административне опреме Градска управа града Ваљева
21. Израда пројекта санације клизишта на путевима Радија-Беомужевић, Мала шума-Јевтићи у Лукавцу, Раскршће-Доњи крај у Доњој Каменици, Горње Лесковице-Остојићи (клизиште Ђуров поток) и на путу Туфегџићи-Котешица Градска управа града Ваљева
22. Израда пројекта санације клизишта код гробља у Пријездићу Градска управа града Ваљева
23. Измена и допуна пројектне документације за санацију клизишта у Подгоричкој улици Градска управа града Ваљева
24. Измена и допуна пројектне документације за санацију клизишта на Сувој Чесми Градска управа града Ваљева
25. Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње Градска управа града Ваљева

 
Архива: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013