Јавне набавке

Почетак » Јавне набавке
р.бр. Назив Наручилац
1. Редовно одржавање семафора на територији града Ваљева (ЈН 1/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
2. Редовно одржавање асфалтираних улица на територији града Ваљева (ЈН 02/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
3. Редовно одржавање асфалтираних путева на територији града Ваљева (ЈН 03/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
4. Инвестиционо одржавање – асфалтирање макадамских улица и паркинга на територији града Ваљева (ЈН 04/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
5. Инвестиционо одржавање путева на територији града Ваљева (ЈН 05/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
6. Редовно одржавање макадамских путева на територији града Ваљева (ЈН 06/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
7. Санација макадамских путева и улица услед поајве бујичних вода на територији града Ваљева (ЈН 07/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
8. Редовно одржавање макадамских улица на територији града Ваљева (ЈН 08/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
9. Редовно одржавање и поправка урбаног мобилијара на територији града Ваљева (ЈН 09/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
10. Редовно одржавање вертикалне сигнализације на улицама на територији града Ваљева (ЈН 10/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
11. Инвестиционо одржавање паркинга у улици Прве бразде код „Еуропрома“ у граду Ваљеву (ЈН 11/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
12. Пројектовање клизишта на путевима: МРЧИЋ – ПАУНЕ, КЛИЗИШТЕ ВОЗНИК; СУВА ЧЕСМА – КАМЕНИЦА, КЛИЗИШТЕ СЕЊЕВАЦ; МИЈАЧИ – ЗАСЕОК ПЕТРОВИЋИ (ЈН 12/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
13. Услуге израде пројекта за извођење радова на санацији клизишта у Каменици – засеок Малетић (ЈН 13/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
14. Санација клизишта у улици Ђердапској 27 (ЈН 14/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
15. Санација клизишта између улица Пере Комирићанца и Војводе Мишића (ЈН 15/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
16. Санација клизишта на путу Поћута – Бебића Лука (ЈН 16/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
17. Радови на адаптацији тавана објекта „Б“ са израдом мокрог чвора и рампи за децу са посебним потребама у граду Ваљеву (ЈН 17/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
18. Реконструкција улице Пантићеве од улице Вука Караџића до улице Душанове (ЈН 18/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
19. Извођење грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији зграде у улици Војводе Мишића бр 21 (ЈН 19/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
20. Набавка горива за градску управу за друштвене делатности (ЈН 26/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
21. Радови на чишћењу канала у путном појасу услица (ЈН 22/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
22. Инвестиционо одржавање тротоара од ул. Синђелићеве до железничког моста у ул. Мирка Обрадовића (ЈН 21/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
23. Извођење радова на реконструкцији објекта зграде градских управа града Ваљева (ЈН 20/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
24. Набавка аутомобила (ЈН 04/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
25. Инвестиционо одржавање јавног осветљења на територији града Ваљева (ЈН 02/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
26. Грађевински радови и напајање метеоролошке станице на Дивчибарама (ЈН 03/2017) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
27. Набавка горива за градску управу за локални развој (ЈН 07/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
28. Набавка противградних ракета (ЈН 05/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
29. Опрема за убацивање воде под притиском у циљу атомизације енергента ради побољшања сагоревања и смањења процента несагориве чврсте материје (ЈН 06/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
29. Редовно одржавање хоризонталне сигнализације на улицама на територији града Ваљева (ЈН 25/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
30. Пружање услуге „Помоћ у кући“ (ЈН 27/2017-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
31. Пружање услуге „Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама“ (ЈН 28/2017-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
32. Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње (ЈН 29/2017-02) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
33. Услуге физичког обезбеђења објекта зграде градске управе града Ваљева (ЈН 01/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
34. Геодетске услуге на територији града Ваљева (ЈН 23/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
35. Набавка рачунарске опреме за потребе градске управе за локални развој града Ваљева (ЈН 08/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
36. Набавка рачунара, рачунарске опреме и лиценци (ЈН 33/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
37. Редовно одржавање путног појаса на улицама на територији града Ваљева (ЈН 30/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
38. Редовно одржавање путног појаса и одводњавања на путевима на територији града Ваљева (ЈН 31/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
39. Редовно одржавање атарских путева на територији града Ваљева (ЈН 32/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
40. Услуге израде пројеката парцелације и препарцелације катастарских парцела КО Дивчибаре (ЈН 35/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
41. Набавка хидрауличног развалног алата за потребе Ватрогаснo спасилачке јединице Ваљево (ЈН 36/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
42. Набавка безбедносних аутоседишта за децу (ЈН 37/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
43. Софтверско решењe за вођење катастра путева/улица са категоризацијом на територији града Ваљева (ЈН 38/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
44. Редовно одржавање тргова на територији града Ваљева (ЈН 24/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
45. Услуге парцелације и препарцелације за потребе експропријације, ради формирања парцела јавне намене за изградњу нове улице кроз привредну зону и раскрсницу („кружни ток“) са Јужном обилазницом (ЈН 09/2017-01) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
46. Набавка парковских дрвених надстрешица (ЈН 39/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
47. Набавка бус стајалишта (ЈН 40/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
48. Услуге израде пројеката изведеног стања ОШ „Милован Глишић“ у Ваљеву (ЈН 41/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
49. Редовно одржавање водотокова другог реда на територији града Ваљевa (ЈН 42/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
50. Набавка аутомобила за потребе Полицијске управе Ваљево (ЈН 43/2017) Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
51. Услуге кошења траве на јавним површинама на територији града Ваљева (ЈН 11/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
52. Радови на уређењу простора испред Петничке пећине (ЈН 12/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
53. Дератизација и дезинсекција на територији града Ваљева (ЈН 10/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
54. Набавка електричне енергије за јавно осветљење и семафоре на територији града Ваљева (ЈН 13/2017-1) Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове

Архива: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Подели на друштвеним мрежама...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn