Градско веће

Градско веће је извршни орган града. Чине га Градоначелник, заменик Градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Градско веће града Ваљева има 9 чланова.

  • Председник Градског већа je др Слободан Гвозденовић
  • Заменик председника Градског већа je мр Драган Јеремић

ГРАДСКО ВЕЋЕ

 ДЕЈАН БОГОЈЕВИЋ, књижевник и ликовни уметник, рођен 1971. године у Ваљеву.

Завршио Учитељски факултет и стекао стручно звање професор разредне наставе.

Ради као учитељ у Осеченици, у издвојеном одељењу Основне школе “Војвода Живојин Мишић“ из Рајковића.

Од 2001. до 2005. године био је директор ОШ “Војвода Живојин Мишић“ у Рајковићу.

Пише прозу, поезију, драму, књижевну и ликовну критику, есеј… Учествовао је на бројним међународним уметничким манифестацијама, фестивалима и сајмовима. Добитник је бројних признања и награда.

ДОБРОСАВ ЈАНКОВИЋ, дипломирани правник за безбедност, рођен 1951. године у селу Горње Недељице код Лознице. Радни век провео је у МУП-у Србије на радним местима полицајца, командира полицијске станице у Осечини, као и начелника одељења полиције одакле је и пензионисан.

Од 2012. до 2016. године био члан Градског већа града Ваљева.

Носилац је Ордена са сребрним венцем.

 ДАВИД МАКСИМОВИЋ, дипломирани инжењер архитектуре, рођен 1982. године у Ваљеву.

Од 2007. до 2011. године шеф пројектног бироа у Грађевинском предузећу “Кеј“ у Ваљеву.

Од 2011. до 2016. године извршни директор у ГП “Кеј“ у Ваљеву.

Професионално ангажован на бројним пројектима у земљи и иностранству. Друштвено активан у бројним организацијама и удржењима.

 НИКОЛА ПОПОВИЋ, дипломирани инжењер електротехнике, рођен 1970. године у Ваљеву. Од 1990. године руководилац научно – истраживачких и иновационих пројеката у Инфопројекту у Ваљеву. Професионално ангажован на бројним пројектима у земљи и иностранству. У Заводу за интелектуалну својину Републике Србије патентирао уређај за аутоматски погон растављача на далеководима. Кључне квалификације односе се на пројектовање и развој дигиталних и аналогних електронских система, софтверских система, протокола за комуникацију и др.

БОРИСАВ БОРА РАДОЈИЧИЋ, дипломирани економиста, рођен 1959. године у Ваљеву.

Власник и менаџер предузећа “Металпром“ у Ваљеву.

Активан учесник бројних градских пројеката и манифестација. Друштвено ангажован у области социјалних и економских проблема. Добитник већег броја признања.

НИКОЛА РАДОЈИЧИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, рођен 1973. године.

Вишегодишње искуство у области пољопривреде, пројектовања и развоја, као власник бироа АПЛАНТ за пружање помоћи привредницима и пољопривредницима, а затим и као стручни сарадник у Биоветерини у Ваљеву.

Од 2009. године запослен у Градској управи, а од 2012. године члан Градског већа.

АНДРА САВЧИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, рођен 1974. године.

Професионално je био ангажован у подручној канцеларији за рурални развој и Дирекцији за пољопривреду и робне резерве. Искуство стицао у Ваљевској пивари, ’’Frutti Co’’ у Љубовији  и фабрици воде “Вода Вода“ у Бањи Врујци.

ДРАГАНА ТЕРЗИЋ, адвокатица, рођена 1960. године у Ваљеву.

Завршила Правни факултет, Универзитета у Београду. Власница адвокатске канцеларије. До 2015. године је била чланица Управног одбора Адвокатске коморе Шабац. Усавршавала се у областима малолетничке деликвенције и унакрсним испитивањима.

ДАМЈАН ЦВЕТКОВИЋ, дипломирани математичар рачунрства и информатике, рођен 1987. године у Ваљеву

Завршио Математички факултет Универзитета у Београду. Ради у Општој болници Ваљево на развоју и одржавању болничког информационог система. Такође ради на развоју саветодавне платформе за мала и велика предузећа и предузетнике у САД, као вођа програмерског тима на пројекту.

Ангажован је и као стручни сарадник у Истраживачкој станици у Петници, на семинару астрономије. Члан је руководства и координатор више различитих пројеката у Друштву истраживача „Владимир Мандић Манда“.