19. седница Скупштине града Ваљева 30. новeмбра

Почетак » 19. седница Скупштине града Ваљева 30. новeмбра » Актуелно » 19. седница Скупштине града Ваљева 30. новeмбра

Седница Скупштине града Ваљева ће се одржати у четвртак, 30. новембра 2017. године, у Великој сали Скупштине града Ваљева, са почетком у 10 часова.

Дневни ред 19. седнице је:

  1. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОСЕЧНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

 

  1. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БРОЈУ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА

 

  1. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ВАЉЕВУ

 

  1. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

  1. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ГАЛЕРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ „МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО“

 

  1. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ДЕЛА ПРОСТОРА У ЗГРАДИ КУЛТУРЕ У УЛ. ЧИКА ЉУБИНА 5 У ВАЉЕВУ ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО
  2. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ДЕЛА ПРОСТОРА У ЗГРАДИ КУЛТУРЕ У УЛ. ЧИКА ЉУБИНА 5 У ВАЉЕВУ УСТАНОВИ КУЛТУРЕ ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ «АБРАШЕВИЋ» ВАЉЕВО

 

  1. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ „АБРАШЕВИЋ“ ВАЉЕВО

 

  1. КАДРОВСКА ПИТАЊА