Седница Штаба за ванредне ситуације 10. април

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације 10. април » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације 10. април

На седници Штаба за ванредне ситуације града Ваљева, која је данас одржана, донети су следећи закључци:

  1. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи Ваљево да, у складу са Закључком бр. 112-489/1/20-04/1 од 08.04.2020. године и рачунима достављеним од корисника средстава, са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, пренесе следећа средства:

1) за потребе Дома здравља Ваљево, Опште болнице Ваљево, Завода за јавно здравље Ваљево и јавних предузећа за набавку заштитних маски (18.000 стандардних маски и 5.000 маски Тип Н 95) и заштитних капа (5.000) – износ од 2.355.500,00 динара,

2) за потребе Дома здравља Ваљево за набавку ПВЦ комбинезона и заштитних радних одела – износ од 265.104,00 динара и

3) за потребе Опште болнице Ваљево за набавку заштитних комбинезона, визира, навлака за обућу и колор монитора – износ од 291.763,70 динара.

 

  1. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи Ваљево да, у складу са Закључком бр. 112-476/20-04/1 од 01.04.2020. године и рачунима достављеним од ЈКП Видрак Ваљево, уплати накнаду трошкова за сахрањивање Ивице Гагића, лица преминулог од последица Корона вируса.

 

  1. НАЛАЖЕ СЕ набавка покретног рендген апарата за потребе Опште болнице Ваљево.

 

  1. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ банкама и верским објектима да приликом обављања делатности поштују мере социјалног дистанцирања.

 

  1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ спаљивање остатака стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном простору. Лица која врше ове радње биће процесуирана у складу са Законом о заштити од пожара.