36. седница Скупштине града Ваљева

Почетак » 36. седница Скупштине града Ваљева » Актуелно » 36. седница Скупштине града Ваљева

Одборници Скупштине града Ваљева усвојили су данас на одржаној седници, са 41  гласом „за“ и са три гласа „против“, предлог градоначелника Ваљева др Слободана Гвозденовића, да за новог члана Градског већа буде изабран Миломир Симић који је рођен у Ваљеву, 1955. године. Завршио је Вишу школу за образовање радника – Одсек гастрономија. Стално је запослен у Техничкој школи у Убу од 1. септембра 2004. године, на пословима наставника куварства са практичном наставом. Пре тога је 30 година радио у Здравственом центру у Ваљеву и обављао многе одговорне функције у друштвеним, политичким, спортским и синдикалним организацијама.

Усвојен је и измењен Пословник Скупштине града Ваљева.

Одборници Скупштине усвојили су одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину – други ребаланс.

Прихваћен је претрес предлога закључка о усвајању друге измене плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2019. годину.

На данашњој седници,  одборници су са 35 гласова „за“ усвојили претрес предлога одлуке о одређивању назива улица и засеока у следећим насељеним местима: Пријездић, Бачевци, Суводање, Станина река, Бобова, Ситарице, Причевић, Мајиновић, Беомужевић, Тупанци, Каменица, Осладић, Стапар, Врагочаница, Доња Буковица, Златарић, Гола глава, Дупљај, Бабина лука, Горње Лесковице, Доње Лесковице, Богатић, Забрдица, Јазовик, Јошева, а поред тога, усвојен је и предлог одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Ваљево.

Одборници су данас усвојили предлог одлуке о одржавању улица и путева, обезбеђивању јавног осветљења, одржавању чистоће на површинама јавне намене, одржавању јавних зелених површина, о управљању јавним паркиралиштима, управљању гробљима и сахрањивању, допуни одлуке о погребној делатности, допуни одлуке о обављању делатности зоохигијене, као и предлог одлуке о допуни одлуке о димничарским услугама.

На данашњој седници, одборници су усвојили предлог одлуке о одређивању лица надлежног за оверу обрачуна средстава за исплату зарада запослених у јавним предузећима чији је оснивач град Ваљево, као и начину овере обрачуна и предлог одлуке о изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину.

Прихваћене су и обједињене тачке дневног реда, а то су предлог одлуке о усвајању локалних акционих планова за здравствену заштиту, за унапређење становања и  за запошљавање Рома и Ромкиња за период 2019 – 2023. године.

Одборници Скупштине града Ваљева су усвојили извештај о реализацији програма пословања за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године и дали сагласност на одлуку о расподели добити Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ из Ваљева.

Разматрање извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2019. годину, усвојено је на данашњој Скупштини.

Прихваћене су и следеће тачке дневног реда везане за ЈКП „Водовод“ Ваљево, а то су:  разматрање извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Водовод“ Ваљево за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године, предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Ваљево за 2019. годину и предлог решења о давању сагласности на одлуку о цени воде за Ваљевску Каменицу ЈКП „Водовод“ Ваљево.

Тачке које се тичу ЈКП „Топлана“ Ваљево прихваћене су од стране одборника Скупштине, а то су разматрање извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Топлана“ Ваљево за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године, предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП “Топлана“ Ваљево за 2019. годину као и предлог решења о давању сагласности на одлуку о кредитном задужењу ЈКП „Топлана“ Ваљево.

Одборници Скупштине усвојили су разматрање извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Полет“ Ваљево за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године.

На данашњој седници усвојен је предлог измене програма коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2019. години, предлог закључка о усвајању програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево, за 2019. годину – прва измена, као и предлог одлуке о усвајању правилника о критеријумима и поступку за доделу подстицајних средстава у пољопривреди.

На крају седнице, одборници Скупштине града Ваљева усвојили су предлог одлуке о стављању ван снаге одлуке о опредељивању намене објекта у улици Карађорђева бр. 24 у Ваљеву – зграде Дома војске за потребе Библиотеке.