Уклањање архитектонских баријера

Прилаз мермерном мосту у Тешњару сада је могућ и инвалидним лицима. Градска Дирекција ове године предвидела милион динара за спуштање ивичњака на јавним површинама.

 

Градској Дирекцији недавно се обратило једно од инвалидних лица у Ваљеву и затражило да се прилаз мермерном мосту омогући и лицима у инвалисдским колицима. Сам мост имао је малу рампу , али је на самом скретању према мосту из Тешњара постојао високи степеник што је опет онемогућавало прилаз. „Урадили смо то најбрже могуће у оквиру уредјења градских тргова и Тешњара, односно редовног одржавања јер смо имали управо у том тренутку један тендер кроз који је то било могуће урадити. Приликом реконструкције овог прилаза решили смо и проблем површинске воде тако да сада тешко неко може да претпостави да је ту некада постојао високи степеник“, објашњава Милан Трифуновић помоћник директора градске Дирекције.

Својевремено су Центар за културу и Музеј поставили одговрајуће рампе како би се омогућио улаз и инвалидним лицима , али на жалост у самом Ценру за културу није даље решаван овај проблем . У Ваљеву постоји још низ институција које нису уредиле свој улаз тако да би могли да га користе сви градјани.

“ У нашој надлежности нису улази јавних установа или неких предузећа , ми смо задужени за јавне површине и зато смо ове године на позицији уклањања архитектонских баријерта определили милион динара . У плану је да урадимо спуштање ивичњака где год то раније није урадјено. Све нове реконструкције улица имају спуштене ивичњаке кна прелазима и о томе се посебно водило рачуна док оне које су радјене раније нису у пројектима предвидјале такве ствари. То заиста нису велики захвати у смислу посла и ми смо до сада сваке године радили на томе“, каже директор Дирекције Драган Јеремић.