Активности града Ваљева на пројекту City Walk у претходном периоду

Почетак » Активности града Ваљева на пројекту City Walk у претходном периоду » Актуелно » Активности града Ваљева на пројекту City Walk у претходном периоду
20180905_11212720180920_11050020180920_12170020181019_11412620181019_114339DSCN0503IMG_20181025_113957IMG_20181025_114632_1

Израда Плана Одрживе урбане мобилности града Ваљева

У оквиру пројекта „City Walk“ у претходних неколико месеци, спроведене су интензивне активности на изради Плана Одрживе урбане мобилности града Ваљева, који ће дефинисати кључне правце развоја пешачких зона и пешачког и бициклистичког саобраћаја, као и других облика урбане мобилности. Циљ плана је да што већи проценат свих путовања чине одрживи видови – пешачење, бициклисти и јавни превоз, а број саобраћајних незгода да се значајно смањи. План је и полазна основа за конкурисање за средства из Европске уније.

Одржани су уводни састанци са представницима Градске управе. Организована је информативна радионица 5. септембра, са намером да се јавност детаљније упозна са пројектом и активностима на изради плана, методологији и начинима планирања. На радионици је учествовало преко 30 учесника, представника заинтересованих страна. Након тога, одржана је практична радионица на којој се дискутовало о дефинисању визије и циљева урбане мобилности града Ваљева, концепту „дрвета проблема“, а представљен је и начин дефинисања општих и специфичних проблема и узрока. Радионица за дефинисање мера је одржана 11. октобра и окупила је 16 учесника који су показали висок ниво заинересованости за наставак ангажовања на изради плана. Прво су презентовани резултати у вези са визијом и циљевима развоја транспортног система и унапређења пешачења, да би се наставило дискусијом поводом уочених проблема. Наставак радионице био је посвећен мерама које долазе у обзир ради унапређења свих аспеката мобилности у граду. Учесницима су раније достављени резултати претходне радионице у форми структуираних података о главним и специфичним проблемима, као и узроцима проблема. Такође су дефинисани и постављени циљеви (општи и специфични) и мере које су произашле из прикупљених података. Радионица уз шетњу (walkshop) је реализована 25. октобра уз учешће 15 становника града и подразумевала је заједнички обилазак одабраних улица у централној зони Ваљева да би се сагледали и оценили различити аспекти у вези са могућностима пешачења. Заједничка процена кључних услова пешачења је спроведена на деловима улица: Доктора Пантића, Владе Даниловића, Карађорђеве и наставак Владе Даниловића. Након шетње и прикупљања података, добијене су информације од учесника и спроведена је дискусија у вези са проблемима који су примећени, као и у вези са генерисањем нових идеја и решења.

У току су завршне активности на изради Плана одрживе урбане мобилности града Ваљева, а јавна расправа поводом предложеног нацрта документа ће се одржати у првој седмици децембра.

Промоција пројекта City Walk на конференцији поводом Европске недеље мобилности у Панчеву

На конференцији у оквиру “Европске недеље мобилности” која је одржана 20. септембра у Панчеву, представљен је пројекат City Walk , активности, циљеви и резултати. Пројекат је представио Ненад Бранковић, координатор пројекта. На конференцији су учествовали стручњаци из области одрживе мобилности и својим излагањима публику упутили у сам појам одрживе мобилности, али и у стање у овој области у Србији и Европи.  Конференцији је присустовало преко 80 учесника. Поред представника града Панчева, конференцији су присустовали и представници Секретаријата за заштиту животне средине аутономне покрајине Војводине, Сталне конференције градова и општина, представници значајних институција и иновативних компанија из области пројектовања, паркирања, урбаног планирања, саобраћаја, екологије, невладине организације, ученици стручних школа града Панчева и грађани.


Промоција пројекта
City Walk на конференцији о Тeхникама Саобраћајног инжењерства ТЕСи 2018

Међународна научно-стручна конференција о техникама саобраћајног инжењерства ТЕСи 2018. одржана је 18. и 19. октобра у Врњачкој Бањи. На конференцији је учестовало више од 260 стручњака из области саобраћаја, саобраћајног инжењерства, архитектуре, грађевинарства, представника факултета, представника Владе и министарстава Републике Србије, представника градова и општина, јавних предузећа из области путоградње, предузећа из области саобраћаја, саобраћајне инфраструктуре и опреме, путне привреде… Конференција је међународног карактера и поред учесника из Србије, били су и учесници из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Бугарске.

Пројекат City Walk је на међународној конференцији ТЕСи представљен на више начина:

  • кроз промотивни штанд на коме су дељени промо материјали и на коме се комуцирало са заинтересованим учесницима конференције
  • кроз излагање и саму презентацију пројекта на конференцији
  • кроз научно стручни рад где је представљен пројекат и активности на изради Плана одрживе урбане мобилности града Ваљева,
  • кроз постављање банера на самој конференцији.
  • путем промо материјала који је дељен свим учесницима конференције у поклон торби и на усб-у
  • Лого и линк на сајту Конференције
  • Роло банер у пленарној сали за излагање радова

Пројекат су презентовали Ненад Бранковић, координатор пројекта, Лазар Јаковљевић, сарадник за питања саобраћаја, као и проф.др. Владимир Ђорић, кључни експерт на изради Плана одрживе урбане мобилности града Ваљева. Дисеминација пројекта се одвијала кроз разговоре са представницима неколико градова у Србији (Крагујевац, Краљево, Крушевац) који су исказали интересовање за пројекат Цитy Wалк, као и за активности на изради Плана одрживе урбане мобилности града Ваљева.

У току су активности на дизајнирању тематских стаза и рута, као и пешачке, бициклистичке и туристичке сигнализације. Постављање сигнализације се планира на пролеће. Започете су и активности на организацији промотивних догађаја и радионица. У оквиру овог дела пројекта биће одржане бројне радионице, предавања и догађаји у предшколској установи, основним и средњим школама, као и у дому пензионера на тему безбедности пешака и бициклиста у саобраћају, као и промоције ходања и бициклирања и здравља и здравих стилова живота.

О пројекту City Walk

City Walk је пројекат одобрен од стране Дунавског транснационалног програма који су суосновали фондови Европске уније, ИПА (Инструмент за претприступну помоћ) и ЕРДФ (Европски регионални развојни фонд) и тежи ка енергетски одговорним местима успостављајући проходне градове у дунавској регији. Помаже градовима да смање емисије штетних гасова, буку и постану сигурније, боље место за живот, повећавајући улогу одрживијих и активних видова мобилности у урбаном транспорту, као што су бициклизам и пешачење. Пројекат се бави изазовом уз холистички приступ: побољшање урбане мобилности кроз ефикасно комбиновање различитих транспортних средстава идентификовањем препрека, као и израдом и имплементацијом плана за отклањање тих препрека. Пројекат спроводи конзорцијум од 17 партнера (међу којима је и град Ваљево) из Словеније, Мађарске, Чешке, Словачке, Аустрије, Србије, Хрватске, Румуније и Бугарске. Укупна вредност пројекта је 2,38 милиона евра и траје до краја маја 2019. године.

За више информација о пројекту City Walk посетите: www.interreg-danube.eu/citywalk