Анализа Тешњарских вечери

Почетак » Анализа Тешњарских вечери » Вести » Анализа Тешњарских вечери
Резултати истраживања о Тешњарским вечерима стручњака Географског института „Јован Цвијић“ Српске академије наука и уметности (САНУ) и Природно-математичкг факултета (ПМФ) из Новог Сада представљени су јуче у Ваљевској гимназији.
 
Аутори др Жељко Бјељац (САНУ) и мр Драгана Димитрић (ПМФ), истаживање су обавили током Тешњарских вечери 2013. године, у оквиру анализе 20 од 200 манифестација у Србији. Истраживање ваљевског фестивала је урађено на узорку од 300 посетилаца Тешњарских вечери. Циљ истраживања манифестација широм Србије је да се укаже који је прави пут њиховог развоја и како да организатори унапреде манифестације. Планирано је да 2016. године буде објављена публикација са овим анализама. Истраживање о Тешњарским вечерима је објављено у Зборнику Института „Јован Цвијић“.
 
Презентацији у Ваљеву су присуствовали директор Географског института др Милан Радовановић и стручни сарадник др Дарко Вуковић, који су Ваљевци.
 
„Научни приступ најзначајнијој градској манифестацији је прави пут да се анализира оно што је до сада урађено и да се укаже на правце развоја и унапређења. У име града Ваљева желим да се захвалим истраживачком тиму и Институту што су одабрали Тешњарске вечери и на најстручнији начин анализирали оно што ми радимо. Сигуран сам да ће нам ови резултати користити у будућности да Тешњарске вечери постану још квалитетнија и посећенија манифестација“, рекао је на почетку презентације, начелник Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Александар Вујић Суботић.
 
Аутори су утврдили да су Тешњарске вечери манифестација локалног карактера и да је преко 90% посетилаца из Ваљева и околине. Мањи број посетилаца долази из других градова, као и из других земаља. Већина посетилаца је женског пола 62% и мушког пола 38%. Старосна доб већине посетилаца су млади од 19 до 30 година и од 31 до 40 година. Образовна структура посетилаца је средња стручна спрема- 50%, са факултетом је 24%. Већина посетилаца долази сваке године на Тешњарске вечери-83%, а једна трећина долази сваки дан током трајања манифестације. Анкетирани посетиоци су о манифестацији били добро обавештени, а информације су добијали подједнако од пријатеља, из медија, преко интернета, као и преко проспеката. Највћи број посетилаца, њих 50% долази са пријатељима, а 46% са члановима породице. Мотиви доласка су шетња, културно-уметнички програм, представе. Просечна потрошња је 10 евра, а највише се троши на храну, пиће, сувенире и за издатке за децу. Већина посетилаца, њих 60% је рекло да не би ништа мењали, а остали сматрају да треба организовати више музичких програма са познатим извођачима, више простора за публику…
 
Аутори су организаторима препоручили да посетиоцима понуде више обилазака туристичких знаменитости ваљевског краја, јер би тиме продужили њихов боравак у Ваљеву. Препорука је да се туристичке агенције и тристичке организације више укључе на промоцији и да у своју понуду уврсте туристичке обиласке Бранковине, манастира и природних лепота ваљевског краја у време трајања Тешњарских вечери.
 
Једна од препорука је и да се током манифестације организују представљања старих заната, чиме би се оживели занати, али и обогатила понуда калитетних сувенира.
 
 

Leave a Comment