Апел Градског већа да грађани плаћају грејање

Почетак » Апел Градског већа да грађани плаћају грејање » Вести » Апел Градског већа да грађани плаћају грејање
На данашњој седници Градско веће је, након разматрања Извештаја о финансијској ситуацији ЈКП “Топлана Ваљево“ и о инвестиционим активностима, усвојило закључак у коме се наводи да у буџету града Ваљева за текућу годину није могуће обезбедити средства на име субвенције и позајмице за измирење доспелих обавеза ЈКП Топлана у износу од 30,5 милиона динара. За разлику од претходних година у којима су знатна средства издвојена за субвенције трошкова овог предузећа, у буџету града за 2009.годину нису планирана средства за ове намене, нити се, имајући у виду реалну економску и социјалну ситуацију, ребалансом буџета могу планирати у недостајућем износу. Градско веће подржава активности ЈКП “Топлана Ваљево“ у циљу обезбеђења неопходних средстава путем кредита код пословних банака, у поступку прописаном актима Града или из донација, односно одговарајућих фондова Републике Србије. Топлификација остаје и даље дугорочни стратешки пројекат Града, али развој система мора бити примерен постојећим финансијским околностима. Неопходно је да ЈКП “Топлана Ваљево“ предузме све мере у циљу прикључења нових корисника – стамбених и пословних објеката до којих је већ изграђена топловодна мрежа, чиме ће се обезбедити значајна средства из цене прикључака и цене грејања за нове кориснике. Градско веће апелује на све кориснике грејања прикључене на систем даљинског грејања, да редовно измирују своје обавезе, с обзиром да ће у случају немогућности обезбеђења средстава за набавку енергената, кућне грејне инсталације дужника бити искључене са система даљинског грејања.

 
У наставку седнице, начелница Одељења за финансије Милена Јовановић истакла је најважније ставке предлога Одлуке о завршном рачуну буџета Града Ваљева за 2008.годину.
На крају буџетске 2008. године у завршном рачуну буџета града Ваљева забележен је суфицит од 22 милиона динара. У плану градског буџета за 2008. годину очекивани су приходи од 1,8 милијарди динара, а остварено је нешто више од 1,7 милијарди динара или 94,5 одсто планиране суме. Трећину прихода чинила су средства из такозваних „уступљених пореза”, на доходак, добит и капиталну добит, а учешће пореза на зараде било је скоро четвртина или 24,33 одсто укупног прихода. Забележено је и високо учешће локалних прихода, изузев од комуналних такси за рекламне паное и коришћење јавних површина, боравишних такси и од накнада за коришћење грађевинског земљишта.У 2008. години Град је поред општег трансфера средстава у износу од скоро 390 милиона динара, добио и појединачна трансферна средства у укупном износу од 12 милиона динара, за опремање Канцеларије за младе, за изградњу азила за псе луталице, за Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, за унапређење корпоративног идентитета града… Управа за трезор је уплатила пет одсто или 18,1 милион динара припадајућег дела прихода од продаје акција, односно приватизације предузећа на територији ваљевске општине.
Укупно остварени расходи били су, такође нижи од планираних, уместо 1,8 милијарди, потрошено је 1,67 милијарди динара. Међу највећим ставкама, прошлогодишњег капиталног буџета, поред 300 милиона динара, колико је укупно издвојено за општу комуналну потрошњу и уређење улица (око 237,7 милиона динара) и за одржавање, изградњу и реконструкцију локалних путева (59 милиона динара), највећи део буџетских средстава -164 милиона динара, уложено је, као што је и било планирано, у изградњу топловода. Највећу ставку у укупном расходу од 468 милиона динара у области друштвених делатности представљало је 176 милиона динара за финансирање друштвене бриге о деци, тачније делатности Предшколске установе „Милица Ножица” са градским учешћем од 80 одсто у економској цени боравка деце у вртићима и инвестиционом одржавању објеката. Расходи за 16 основних школа са 42 издвојена одељења износили су 87,7 милиона динара, а за законом утврђене обавезе у области средњег образовања потрошено је 48 милиона динара. Зараде и остали трошкови у установама културе износили су нешто више од 80 милиона, за финансирање социјалне заштите одвојено је 25,5 милиона, за физичку културу 32,5 милиона динара, а за јавно информисање 18,5 милиона динара. Чланови већа једногласно су усвојили предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2008.годину.
Градско веће је на данашњој седници усвојило извештаје о пословању Видрака, Водовода, Полета, Колубаре Ровни и Општинске стамбене агенције.

Leave a Comment