Archives by: Vladimir Mitrovic

Почетак » Vladimir Mitrovic

Службени гласници

Овде можете да преузмете Службене гласнике Града Ваљева. Година 2024.     Број Датум pdf 3. 02.02.2024. год. - свеска 1   02.02.2024. год. - свеска 2   02.02.2024. год. - свеска 3     2. 31.01.2024. год. 1. 24.01.2024. год. Остале године: 2023.|2022.| 2021. |2020. |2019. | 2018. |2017. | 2016. | 2015. | 2014. | 2013. | 2012. | 2011. | ...

Енергетске дозволе

Енергетска дозвола Босис

Регистар енергетских дозвола града Ваљева

Регистар енергетских дозвола

ПГР Градац

Документација 

Измена генералног урбанистичког плана

Измене и допуне генералног урбанистичког плана Ваљева - прва измена Документација   

Контакт

Драгица Трипуновска                         тел: 014 / 294 769 Ивана Симић                         тел: 014 / 294 804

Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145

Дива траде Електродистрибуција Теленор Електродистрибуција Јоксимовић Душан и Босиљчић Љубица Електродистрибуција Ваљево Витезовић Зоран Бељић Слободан Електродистрибуција Тришић Десимир Лидер поинт Електродистрибуција Ваљево Ђурић Раденко Радосављевић Артемије Еко коко фарм Вамаг доо Трифуновић Томислав Томић Аранђел и Томић Велимир Томас ...

Употребне дозволе

Љубивоје Радосављевић Лазић Славица Томић Даница Савић Драган Живановић Алекса Јешић Владан Миловановић Анђелка Косић Милан и Косић Драгиња Јанковић Јевтимије Делфин петрол Лазић Славица Запад компани Сугар Вујић Славица Урошевић Бранко  ...

Грађевинске дозволе

Цветковић Филип - грађевинске дозволе Милеуснић Витомир (измена решења) - грађевинске дозволе Милошевић Драган - грађевинске дозволе Маринковић Марко - грађевинске дозволе Ђекић Милош - грађевинске дозволе Елби доо - грађевинске дозволе Пронова некретнине - грађевинске дозволе Лешић Мила - ...

Локацијски услови

Дејан Рајовић (допуна) - локацијски услови Електродистрибуција - локацијски услови СТР Молер доо - локацијски услови Горан Плавшић - локацијски услови Живковић Славица - локацијски услови Електродистрибуција - локацијски услови Електродистрибуција - локацијски услови Електродистрибуција - локацијски услови Електродистрибуција - ...
Следећа страна »