Документи

Почетак » Документи

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за локалитет површинског копа “Козличић”

Свеска 1 - ПЛАН 

Измена генералног урбанистичког плана

Измене и допуне генералног урбанистичког плана Ваљева - прва измена Документација   

Информације о дневним прекорачењима концентрација мерених параметара ваздуха

Измерене концентрације су на 24 часовном нивоу – дневни просеци Информација - резултат мерења се објављује са временском дистанцом од 2 дана (то је минимално потребно време за узимања узорка, мерење и обраду резултата за PМ 10 честице) у складу са акредитованом методом ...

ПДР за доградњу производног комплекса BOSIS doo Попучке

Текстуални део 

ПДР за изградњу каменолома Равње

Документација  Извештај  Оглас 

ППППН Иверак – Лајковац

Текстуални део  Графички приказ   

ПДР за простор пословно комерцијалне намене у улици Владике Николаја

Текстуални део  Графички део  * НАПОМЕНА: Измена и допуна генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 08/19.

ПДР за изградњу каменолома у делу насељеног места Забрдица

Текстуални део  Графички део    * НАПОМЕНА: Измена и допуна генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 08/19.

ПГР ЈУГ

Свеска 1.  Свеска 2.    * НАПОМЕНА: Измена и допуна генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 11/19.

ПДР за кат. парцелу бр. 7312/8 КО Ваљево

Текстуални део  Графички приказ   
Следећа страна »