Документи

Почетак » Документи

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за локалитет површинског копа “Козличић”

Свеска 1 - ПЛАН 

Измена генералног урбанистичког плана

Измене и допуне генералног урбанистичког плана Ваљева - прва измена Документација   

Информације о дневним прекорачењима концентрација мерених параметара ваздуха

Информације о дневним прекорачењима концентрација мерених параметара ваздуха Завод за јавно здравље Ваљево, страница са резултатима  

ПДР за доградњу производног комплекса BOSIS doo Попучке

Текстуални део 

ПДР за изградњу каменолома Равње

Документација  Извештај  Оглас 

ППППН Иверак – Лајковац

Текстуални део  Графички приказ  Измене и допуне   

ПДР за простор пословно комерцијалне намене у улици Владике Николаја

Текстуални део  Графички део  * НАПОМЕНА: Измена и допуна генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 08/19.

ПДР за изградњу каменолома у делу насељеног места Забрдица

Текстуални део  Графички део    * НАПОМЕНА: Измена и допуна генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 08/19.

ПГР ЈУГ

Свеска 1.  Свеска 2.    * НАПОМЕНА: Измена и допуна генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 11/19.

ПДР за кат. парцелу бр. 7312/8 КО Ваљево

Текстуални део  Графички приказ   
Следећа страна »