Бесплатан боравак у вртићу

Почетак » Бесплатан боравак у вртићу » Вести » Бесплатан боравак у вртићу
Свако треће, четврто, пето… дете у породицама у граду Ваљеву, затим деца корисници новчане социјалне помоћи и деца без родитељског старања смештена у хранитељске породице, оствариће право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи „Милица Ножица“. То је прописано одлуком коју су чланови Градског већа прихватили на данашњој седници. Одредбама ове одлуке обезбеђује се задовољење основних потреба деце из ове категорије, подстицај рађања и подршка хранитељским и материјално угроженим породицама. Град Ваљево ће за реализацију ове одлуке буџетом за наредну годину предвидети средства у износу од 3,4 милиона динара.
 
Чланови Градског већа прихватили су одлуку о допунама одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Ваљева којом се регулише начин плаћања ове накнаде обвезницима према стварним површинама земљишта које се користи  за обављање редовне делатности.
 
На данашњој седници утврђен је и предлог решења о одређивању доктора медицине запослених у Дому здравља за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавања потврде о смрти на територији Града. Градско веће дало је сагласност на одлуку ЈКП „Топлана“ о покретању поступка јавне набавке топлотне подстанице. Између осталог, утврђени су и предлози одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању Установе за галеријске послове „Модерне галерије“ и Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“. 

Leave a Comment