Бојево гађање у марту

Почетак » Бојево гађање у марту » Актуелно » Бојево гађање у марту

Јединице Војске Србије ће током марта изводити пешадијска  гађање на полигону – стрелишту “Седлари“,  у зони лево: седло Брдо (кота 352 метра) – М. Бобије и десно: брдо Руика (кота 345 метра) – брдо Бобија (кота 454 метара), па је потребно да се најкасније један час пре почетка гађања у наведене дане евакуише становништво и стока из наведеног опасног подручја и забрани кретање до један час по завршетку гађања и то 6, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 28 и 29 марта. Гађање ће се у наведене дане изводити у временском периоду од 7 до 22 часа.

У време извођења гађања забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега, на деоници пута: Мале Бобије – Бобије – кота 430 (раскрсница путева: Лелић-Стрмна Гора-Седлари).

Такође у овом простору најстроже се забрањује свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова, јер је то опасно по живот. При наиласку на таква зрна свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије.

Почетак и завршетак гађања означаваће се сиреном и то са три дуга звучна сигнала. Завршетак гађања означиће се скидањем црвених барјака и повлачењем стражара.