Бројеви телефона Пореског одељења и Комуналне полиције

Почетак » Бројеви телефона Пореског одељења и Комуналне полиције » Актуелно » Бројеви телефона Пореског одељења и Комуналне полиције

Подсећамо грађане да су у Улицу Вука Караџића 54 пресељени Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода и Комунална полиција.

Телефони Пореског одељења су 241-048 и 241-049, а Комуналне полиције 241-051

На старој адреси, Карађорђевој улици 64 наставиће са радом шалтер број 15 у Шалтер сали, где ће грађани моћи да провере стање задужености и подигну пореска уверења. Такође, сви захтеви за повраћај новца, прекњижавање пореских уплата, захтеви за репрограме, уверења, пријаве и разни приговори ће се и даље подносити на шалтеру Писарнице у згради Скупштине града.