Буџет града за 2011. пред члановима Градског већа

Почетак » Буџет града за 2011. пред члановима Градског већа » Вести » Буџет града за 2011. пред члановима Градског већа
Ребалансом буџета града за 2010. годину, буџет је пројектован на износ о 1.669.950.000,00 динара. До трећег ребаланса ове године дошло се због немогућности реализације две важне позиције. То су давање у закуп земљишта и наплата пореза на имовину.
 
„Све позиције приходне стране у буџету града се реализују или планирано, или повећано. Међутим, због процедуралних разлога нисмо реализовали закуп земљишта, у вредности од 135 милиона динара. Ради се о локацијама код западне капије „Крушика“, чији смо један део од 60 ари који припада граду, припремили давно. Међутим, то се одужило, јер намеравамо да заједно са „Крушиком“ ово земљиште издамо инвеститору. Друга локација се је земљиште у Белошевцу, које смо добили у конверзији са Радио Ваљевом. И ту смо потрошили доста времена да бисмо у Дирекцији за имовину прбавили сагласност. Када је у питању „Стефил“ имам информацију да ће се коначно сутра наћи на седници Владе Србије.
 
Акцијом отписа камате намеравали смо да помогнемо пореским дужницима да отписом камате уштеде средства и да до краја године плате своје обавезе. Физичка лица су се у великом броју и одазвала, али не и правна лица. Овом приликом бих позвао и сва правна лица да до 31. децембра искористе могућност, јер ћемо после Нове Године значајно пооштрити мере око наплате тих потраживања“ , каже градоначелник Зоран Јаковљевић. Он је нагласио и да је Ваљево једна од ретких самоуправа која своје законске обавезе редовно измирује.
 
Чланови Градског већа су данас прихватили предлог буџета града за 2011. годину. Предложено је да буџет Ваљева за идућу годину буде 1.750.000.000,00 динара. Буџет је развојно-социјални, јер постоји доста позиција које се односе на капиталне инвестиције, што је један од предуслова за конкурисање за бројне међународне и домаће фондове.
„Реконструкција Карађорђеве улице креће у марту. Прва фаза реконструкције Карађорђеве улице је 125 милиона динара. Иако је завршен тендер и изабран извођач, радови нису почели због актуелних радова у Пантићевој улици. Од инвестиција задржавамо оне најважније као што је топлификација, а увешћемо и неке нове, као што су четири пројекта за подстицај грађевинској индустрији. У НИП-у смо конкурисали са 11 пројеката. И све то захтева и финансијско учешће града.  Други део буџета који се односи на социјалне услуге и давања је задржан као и ове године. Водимо рачуна о социјално-најугроженијим категоријама наших грађана“, каже градоначелник о буџету града.
 
„Граду ће бити значајно да остваримо сопствене приходе у планираном износу. Иако смо повећали те приходе у односу на претходне године, имамо проблем са неплаћањем физичких и правних лица, па и ја апелујем да пре свега правна лица искористе ових 15 дана да измире своје обавезе без камате, или да бар дођу да се договоримо око репрограма. Ми смо на све начине избегавали да блокирамо наше фирме, јер не желимо да додатно погоршавамо тешку ситуацију која је у привреди. Али не смемо дозволити да угрозимо функционисање града и оно што је наша основна обавеза- да обезбедимо средства за буџетске кориснике. Град Ваљево је међу првима усвојио програм за подршку Владе грађевинској индустрији. Одобрена три пројекта, вредности 230 милиона динара, реализоваће ваљевске фирме. Од осталих инвестиција, настављамо топлификацију, уплатићемо пројекат за Халу спротова,. Иако су уложени велики напори, нисмо остварили помак за школу у Брђанима. Иако смо из НИП- а добили 105 милиона динара, то нису била републичка средства, већ кредит Европске инвестиционе банке. Њихов став је био да финансирају само нове пројекте, а не већ започете пројекте. Без обзира да ли добијемо средства из осталих фондова, или не, ми ћемо кренути са радовима идуће године сопственим средствима и средствима Министарства просвете“, рекао је заменик градоначелника Станко Терзић.
 
Након усвајања предлога пред Градским већем, на седници Скупштине града Ваљева, која ће се одржати 27. децембра, наћиће се и одлука о мерилима обрачуна висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, измене одлуке о локалним комуналним таксама, градским административним таксама, накнадама за рад Градских управа, накнада за заштиту и унапређење животне средине, порез на пољопривредно и шумско земљиште, просечне тржишне цене непокретности, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, екстерна ревизија завршног рачуна буџета града за 2010. годину, измене и допуне програма пословања ЈП „Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиштем, путеве и изградњу Ваљева“, програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта, измене и допуне програма пословања „Водовода“, „Топлане“, „Валиса“, „Дирекције за пољопривреду и робне резерве“, допуна одлуке о држању домаћих животиња, решење о давању сагласности на  правила „Фонда Милроада Карамарковића“.
 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2011. ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ ОВДЕ

Leave a Comment