Данас одржана седница Градског већа

Почетак » Данас одржана седница Градског већа » Актуелно » Данас одржана седница Градског већа

Градско веће на данас одржаној седници утврдило је престанак рада на положају начелнику Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Александру Пурићу, дипломираном правнику, због укидања положаја. Такође је утврђен и престанак рада на положају заменику начелника Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове, Јелици Стојановић, дипломираном правнику, због подношења оставке.

Због укидања положаја, утврђен је престанак рада на положају начелнику Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Александру Вујићу Суботићу, дипломираном правнику и вршиоцу дужности начелника наведене  градске управе Владану Јеринићу, дипломираном правнику.

За вршиоца дужности начелника Градске управе града Ваљева данас је постављен  Владан Јеринић, дипломирани правник, на период од најдуже три месеца, а за његовог заменика Александар Пурић дипломирани правник.