Данас одржана седница Градског већа

Почетак » Данас одржана седница Градског већа » Вести » Данас одржана седница Градског већа
Чланови Градског већа на данашњем заседању нису прихватили поднете амандмане на предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину, одборника Жељка Ђукића. Први амандман се односио на програм субвенција и мера активне политике запошљавања а предлог је био да се у буџету града за 18 милиона динара повећају субвенције за запошљавање, како би Град финансијски помогао одређеним запосленим категоријама. Речено је да је програм мера активне политике запошљавања већ кренуо са реализацијом и да је немогуће накнадно га мењати.
Кад је реч о амандману да се средства за формирање Мобилног тима повећају начелница друштвених делатности Зора Бојичић је образложила да је у овогодишњем градском буџету планирано 200.000 динара за евентуалне додатне трошкове који би настали у раду Мобилног тима, а који је формиран у оквиру Пројекта мисије ОЕБСА у Србији“Техничка подршка за инклузију Рома“.С обзиром на то да у досадашњем раду Мобилног тима није било потребе за коришћењем наведених средстава, а како су у току активности на изради Локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома, то ће средства бити преусмерена за финансирање израде поменутог документа.
Што се тиче услуга финансирања личног пратиоца за децу са тешкоћама у развоју за обезбеђивање додатних средстава у износу од 700,000 динара речено је да се успостављање и развој услуга социјалне заштите врши на основу стратешког документа који доноси Скупштина града и који утврђује приоритете у развоју социјалне заштите на територији града. У току је израда новог стратешког документа у области социјалне заштите, тако да се предузимају активности на припреми успостављања услуге лични пратилац детета а све у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, како би могла да се реализује одмах након доношења стратешког документа. По речима градоначелника Станка Терзића већ за 2016. годину ће у буџету бити обезбеђен новац за финансирање услуге личног пратиоца, и да то питање мора бити уређено у складу са законским прописима. „Нећемо да импровизујемо,морамо све припремити тако да услугу заиста добију деца којој је лични пратилац и најпотребнији“, рекао је градоначелник. 
Усвојене су измене предлога програма обнове објеката јавне намене у надлежности града Ваљева. 
Образован је Савет Индустријске зоне „Стефил“, чији је задатак да обавља послове управљања Зоном у складу са одредбама Одлуке о оснивању Индустријске зоне „Стефил“. Председник Савета је заменик градоначелника Жарко Ковач. Оснивање индустријске зоне је важан предуслов за привлачење директних страних и домаћих инвестиција у локалну заједницу, подстицање производње и оснивање предузећа, лакшег покретања производње, стимулисање запошљавања на локалном нивоу и део је стратегије локалног економског развоја. Индустријска зона поред инфраструктурно опремљеног земљишта спремног за индустријску изградњу, треба да има и успостављен модел управљања тим простором.
 

Leave a Comment