Данас заседала Градска влада

Почетак » Данас заседала Градска влада » Вести » Данас заседала Градска влада
Градско веће Ваљева данас је прихватило програм пословања Дирекције за пољопривреду и робне резерве и дало сагласност на прорам рада Народног музеја за 2009.годину. Чланови Градске владе утврдили су и програм давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини. Разматрајући предлог Одлуке о студији паркирања за централну зону Ваљева, Градско веће је оценило да је реч о студиозно и темељно урађеном стратешком документу који ће бити полазна основа, док ће се појединачним проблемима, као што су паркирање у Тешњару и Градцу, накнадно бавити.

 
На данашњој седници утврђен је и предлог Одлуке о радним телима Скупштине града, као и измена и допуна Одлуке о организацији Комуналне радне организације “Видрак“ као Јавног комуналног предузећа. Чланови Већа су прихватили и предлог Одлуке о отпису потраживања буџета у износу од 6,6 милиона динара. Део потраживања која су предложена за отпис су настала у ранијим годинама и није их могуће наплатити било због тога што су приватизована (ВИК) или зато што су у стечају (Ваљевска банка). Потраживања од корисника буџета такође није могуће наплатити, јер се углавном финансирају из буџета и налазе се у тешкој финансијској ситуацији.
Са изменама и допунама Одлуке о радном времену чланове Градског већа упознао је председник комисије Драган Јеремић. Он је нагласио да су измене у радном времену појединих објеката настале пре свега у односу на њихову намену и делатност, а све са циљем да се онемогући малолетницима куповина алкохолних пића. Јеремић је указао и на потребу оштрије контроле продаје цигарета и алкохола малолетницима. Чланови Градског већа прихватили су измене и допуне Одлуке о радном времену уз закључак да радна група прати реализацију одлуке и након шест месеци о ефектима извести Градску владу.
Прихваћени предлози биће прослеђени Скупштини града на разматрање.

Leave a Comment