Данас заседало Градско веће

Почетак » Данас заседало Градско веће » Вести » Данас заседало Градско веће
Чланови Градског већа на данашњој седници прихватили су предлог о поравњању којим су утврђени сувласнички удели у заједничкој својини града Ваљева и грађевинског предузећа “Греда“ и дали сагласност да се грађевинском предузећу “Греда“  из Ваљева прода део парцеле у улици Вука Караџића, где је ово предузеће већ изградило пословно – стамбени објекат. Дата је и сагласност на статут Дирекције за пољопривреду и робне резерве града Ваљева.
Веће је ЈКП “ Видрак“ одобрило јавне набавке мале вредности за пнеуматике  и заштитну опрему. Такође је и ЈКП “Водовод“ одобрило јавне набавке и то: за завршне радове на изградњи постројења за пречишћавање воде за пиће у Ваљевској Каменици, (инвестицију коју град финансира са шест и водовод са три милиона динара),  и за основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и  канализационе мреже. Власници самосталне трговинске радње “Биоздравље“ Снежани Петровић и власнику стоматолошке ординације Драгану Аџићу одбијене су жалбе против решења за фирмарине из 2008. године. Слободану Савићу из Горње Буковице такође је одбијена жалба, изречена на закључак градске саобраћајне инспекције. Град Ваљево ће надокнадити штету од 140 хиљада динара Борисаву Рашићу из Попучака, због штете која му је нанета на усевима на малом делу парцеле приликом извођења радова на путу Антонијевића рампа – Пајића баре у овом селу.   

Leave a Comment