Делујмо превентивно и будимо одговорни према себи и другима- „ОСТАНИМО КОД КУЋА“

Почетак » Делујмо превентивно и будимо одговорни према себи и другима- „ОСТАНИМО КОД КУЋА“ » Актуелно » Делујмо превентивно и будимо одговорни према себи и другима- „ОСТАНИМО КОД КУЋА“

У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, проглашеним ванредним стањем, обавезују се грађани, правна лица, предузетници, органи државне управе и локалне самоуправе да спроводе следеће мере:

– Да се понашају одговорно и дисциплиновано у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, проузрокованом вирусом КОВИД 19.

– Да поштују и спроводе све предложене мере које се односе на личну хигијену, дружење, окупљање, изолацију у кућним условима.

– Да дају тачне и потпуне податке о кретању и контактима са лицима за која се сумња да су оболела или су доказано оболела од корона вируса у здравственим установама и епидемиолошким истраживањима.

– Да само нужно користе јавни превоз, боравак у јавним установама и јавним местима, да избегавају јавне скупове и дружења.

– Да поштују све препоруке у јавном сектору (стајање у реду у апотекама, продавницама уз обавезно одстојање од минимум један метар).

– Посебно се обавезују учесници у јавном и такси превозу, да појачају мере хигијене и дезинфекције.

Препоручује се грађанима да боравак у кућним условима или изолацији проводе уз обавезно спровођење предложене терапије и препорука, одмор и праћење актуелне ситуације.

Грађани су дужни да прате своје здравствено стање и у случају појаве симптома и знакова респираторне инфекције (кашаљ, секреција из носа и повишена телесна температура ) да се обрате надлежној епидемиолошкој служби.

Грађани под здравственим надзором и кућној изолацији су дужни да спроводе предложене мере изолације у кућним условима и обавештавају послодавца о мерама надзора, а Завод за јавно здравље Ваљево о свим променама о здравственом стању.

Обавезују се државни органи, органи јединица локалне смуоправе, привредног друштва и друга правна лица, јавне службе и предузетници, да спроводе и примењују препоручене мере Светске здравствене организације, Министарства здравља и Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ у циљу спречавања, ширења и сузбијања епидемије вируса КОВИД 19. Такође да одржавају висок ниво санитарно хигијенских услова пословних просторија, опреме, уређаја , спровођење мера чишћења, прања и дезинфекције. Све мере се спроводе по упутству Института и Завода за јавно здравље.

Обавезују се здравствене установе, здравствени радници и сарадници да доследно спроводе прописане процедуре, упутства по прописаном алгоритму за лечење пацијената и у складу препорука комисије за болничке инфекције и планове за ванредне ситуације.

У периоду ванредног стања н неопходно је обезбедити:

  1. Здравствено исправну воду за пиће путем објеката за јавно снабдевање водом за пиће, воде за санитарно-хигијенске потребе, као и санитарне заштите изворишта;
  2. Здравствено безбедну храну, предмете који долазе у додир с храном, као и санитарно-хигијенске услове за њихову производњу и промет;

3.Санитарно-техничке и хигијенске услове у објектима под санитарним надзором и другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност;

  1. Спровођење превентивне дезинфекције у стамбеним објектима, у средствима јавног саобраћаја, у објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној околини и у другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност;
  2. Уклањање људских и животињских излучевина, отпадних вода и других отпадних материја на хигијенски начин.

 

Контакт телефони за информисање грађана у вези Корона вируса:

060-608-0123

060-608-0124

062-217-833

062-802-6248

062-202-713

062-217-853