Деманти у вези изградње канализације на Дивчибарама

Почетак » Деманти у вези изградње канализације на Дивчибарама » Актуелно » Деманти у вези изградње канализације на Дивчибарама
t1t2t3

Демантујемо неистине које су изнели активисти „Локалног фронта Ваљево“, а пренели поједини медији, у вези изградње канализације на Дивчибарама.

Коришћењем непотпуних информација и погрешних тумачења овог значајног посла, најгрубље су оклеветани представници града Ваљева- градоначелник др Слободан Гвозденовић, председник Комисије за праћење јавних набавки и заменик председника Скупштине града Михаило Милутиновић и Градска управа Ваљево.

У обраћању представника „Локалног фронта Ваљево“ предмер и предрачун Саобраћајног института ЦИП из Београда, у коме је планирано и минирање приликом ископа, у оквиру санације канализације санитарних отпадних вода на Дивчибарама, представљено је као рачун на основу кога су плаћени ови радови.

Овлашћена фирма за набавку експлозива и експлозивних материјала „МPEX System d.o.o.” из Лазаревца је отказала је уговор бр. 60-U-IO/D/2018 који је имала са извођачем , јер није у могућности да испуни уговорне обавезе, пошто нису добили позитиван одговор за набавку експлозива и експлозивних материја за потребе санације канализације, на локацији центар Дивчибара.

Грађевински радови на санацији канализације на Дивчибарама су обустављени на краку 1 код Ф 731 због немогућности даљег ископа без минирања. До тренутка када су радови обустављени, ископ рова је рађен у земљишту 2. и 3. категорије и у земљишту 4. и 5. категорије. У земљишту 4. и 5. категорије је тендером предвиђена могућност минирања за шта није било потребе, па је ископ рађен машински. Наиласком на стенску масу седме категорије, чији ископ није предвиђен ниједном позицијом у јавној набавци, тражена је дозвола МУП-а- Сектора за ванредне ситуације, за наставак даљих радова минирањем.

Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву МУП-а Србије, својим решењем бр.210-6564/18-1 од 16.04.2018. године не дозвољава набавку експлозивних материја за минирање, јер нису испуњени безбедносни услови, односно, минирањем би се угрозили околни објекти.

Како позиција ископа рова у земљишту седме категорије није предвиђена техничком спецификацијом, затражено је мишљење Управе за јавне набавке за спровођење преговарачког поступка, који је у току.

Из грађевинског дневника се може видети да минирања није било, па самим тим није ни извршено плаћање.

Овим демантијем и прилозима које објављујемо, доказујемо да у овом послу није било никаквих пропуста, нити плаћања неизвршених радова.

Обавеза града Ваљева је била израда пројекта, а Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Србије, која и финансира ове радове, редовно прати реализацију пројекта.

Решењем о образовању Комисије за јавну набавку – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ САНИТАРНИХ ОТПАДНИХ ВОДА У ЗОНИ ЦЕНТРА ДИВЧИБАРА,  бр. 112-1012/2017-06 од 11.12.2017. године, Канцеларија за праћење јавних улагања је делегерила свог члана и заменика у овој Комисији.

Сви радови су до сада изведени на највишем нивоу и у складу са уговореним позицијама.

Кабинет градоначелника