Десет пројеката из културе

Почетак » Десет пројеката из културе » Вести » Десет пројеката из културе

 

За финансирање пројеката у култури из градског буџета у овој години опредељена су два милиона динара. Након расписивања конкурса на који је приспео 21 предлог, одабрано је 10 пројеката који ће се финансирати у овој години:
 
-са 138.000 динара финансираће се из градског буџета пројекат Друштва архитеката Ваљево под називом „3 D Ваљево“ који се односи на пројектовање 3 D модела градског језгра и афирмацију архитектонских остварења
 
– са 120.000 динара финансираће се из градског буџета пројекат Фото клуба Ваљево под називом „Међународна изложба фотографија Ваљевски салон фотографије“
 
– са 160.000 динара финансираће се из градског буџета пројекат Издавачког друштва „Колубара“ под називом „Биографски лексикон ваљевског краја“
 
– са 160.000 динара финансираће се из градског буџета пројекат Дејана Богојевића за објављивање „Часописа за књижевност, уметност и културу АКТ и подршка стваралаштву младих“
 
– са 227.000 динара финансираће се из градског буџета пројекат Гудачког квартета MISS за организацију низа концерата класичне музике под називом „MISS у Музеју сфере душе“
 
– са 150.000 динара финансираће се из градског буџета пројекат Александре Миливојевић који носи назив „Пут музике кроз Европу“ који подразумева организацију концерата који промовишу музичку уметност европских земаља
 
– са 95.000 динара финансираће се из градског буџета пројекат Ромског центра за демократију под називом „8.април Светски дан Рома“ који подразумева промоцију културе и традиције Ромa
 
– са 550.000 динара финансираће се из градског буџета пројекат КУД „Абрашевић“ за организацију „Абро феста 2011. године“
 
– са 125.000 динара финансираће се из градског буџета пројекат ваљевског Удружења ликовних стваралаца „ВУЛС“ за организацију ликовне радионице „Л.У.В.Р“
 
– са 275.000 динара финансираће се из градског буџета пројекат Драгише Меденице за штампање публикације под називом „Ваљево и околина, време за незаборав“

Leave a Comment