До краја године рок за отпис камате на локалне порезе

Почетак » До краја године рок за отпис камате на локалне порезе » Вести » До краја године рок за отпис камате на локалне порезе
Како се примиче 31. децембар – крајњи рок за отпис камате за старе пореске дугове грађанима и правним субјектима, све чешћи су заузети телефони Одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода надлежне Градске управе. До 10. децембра по овом основу уплаћено је око четири милиона динара у градски буџет и поднето 130 захтева за отпис камате. Број оних који су преузели стање својих обавеза далеко је већи, тако да у Пореском одељењу очекују да се ће у последњих десет дана уплаћена сума значајно увећати.
 
За разлику од великог интересовања грађана, скроман је одзив правних субјеката. Свим великим дужницима Одељење је упутило дописе са стањем дугова и износима за отпис по рачунима, обављени су појединачни разговори, али ефекти су незадовољавајући. Градска управа још једном подвлачи да је ова акција изузетна прилика за измирење дугова и да је треба искористити. У неким случајевима камата вишеструко надмашује главницу и таквим обвезницима се изузетно исплати да се у овом периоду ослободе дуга. Скупштинска одлука о отпису камата важи до Нове године, после чега ће бити интензивирана принудна наплата.
 
Одлуком Скупштине града Ваљева прописано је да се пореским обвезницима у периоду од 18. октобра до 31. децембра 2010. године може отписати камата коју су имали закључно са 2009. годином, уколико уплате главни дуг коју су имали на тај дан и задужење за 2010. до дана подношења захтева. Препорука је да се обвезници прво информишу о износу који треба да уплате, што могу учинити лично на десетом спрату зграде Градске управе или позивом на телефоне 294-833, 294-831 и 294-730.
 

Leave a Comment