До сада поднето 340 пријава од града

Почетак » До сада поднето 340 пријава од града » Вести » До сада поднето 340 пријава од града
До среде, 5. августа је поднето 340 захтева за надокнаду штете од елементарне непогоде града, који се задесио Ваљево, у недељу, 2. августа. Већина досадашњих захтева, њих око 80 %, односи се на штете причињене на аутомобилима. У осталим захтевима грађани су пријављивали штете на стамбеним објектима и пољопривреди.
 
Град Ваљево нема законски основ, нити финансијске могућности да надокнади штете на аутомобилима. Штете на стамбеним објектима- крововима, прозорима, као и штете на пољопривреди биће исплаћиване. На основу Закона о ванредним ситуацијама, Град ће надокнадити штете на пољопривреди, нарочито у селима, попут Дегурића, где је до сада пријављена највећа штета.
 
Градске комисије су већ на терену и евидентирају настале штете. На основу процене комисија, у зависности од степена штете и социјалног статуса власника, Град ће помоћи у висини од 10 до 15 % од процењене штете.

Leave a Comment