Добар пример интеграције Рома у Ваљеву

Почетак » Добар пример интеграције Рома у Ваљеву » Вести » Добар пример интеграције Рома у Ваљеву
Шеф Секретаријата за ромска питања у Министарству за људска и мањинска права Љубан Кока рекао је у Ваљеву да ће половином фебруара Влада Србије усвојити најзначајнији документ за Роме, Стратегију за унапредјење положаја Рома. 
На округлом столу „Декада Рома у Ваљеву и Колубарском округу“, који су организовали град Ваљево и Ромски центар за демократију из Ваљева, Кока је подсетио да је део акционих планова из те стратегије донет још 2005. године. Како је оцењено на скупу, у Ваљеву је у последњих пет година реализован пилот пројекат за побољшање стања у Ромској заједници, посебно у области образовања и здравствене заштите. 
Представник Фонда за отворено друштво Бернард Рорке рекао је да резултати остварени у Ваљеву могу бити образац унапређења друштвеног живота Рома и добре подршке локалне самоуправе и за друге средине у Колубарском округу и Србији. „Ваљево је позитиван пример како и колико локална заједница брине о интеграцији Рома у друштво“, рекао је Рорке. Градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић је рекао да је улога Града и локалне заједнице у процесу интеграције Рома веома значајна, па је договорено да се оснује Регионални центар за демократију. 
Представник Фонда за отворено друштво Бернард Рорке је најавио да ће ваљевски модел унапређења друственог живота Рома средином фебруара бити презентиран на националној конференцији у Београду.

Leave a Comment