Добро кренуо пројекат евидентирања непокретности

Почетак » Добро кренуо пројекат евидентирања непокретности » Вести » Добро кренуо пројекат евидентирања непокретности
Крајем децембра Градска управа за финансије, друштвене делатности, имовинске и инспекцијске послове, кроз MEGA програм Агенције за међународни развој SAD (USAID), покренула је пројекат „Јачање планирања, управљања и контроле локалних прихода на подручју града Ваљева“. За попис имовине ангажовано је 27 незапослених младих Ваљеваца са евиденције Националне службе за запошљавање, по уговору о привременим и повременим пословима потписаним са ’’Урбан институтом’’, који реализује пројекат MEGA. За ову сврху USAID је издвојио 36 хиљада долара и 40 хиљада бесплатних пореских пријава. Пописивачи ће наредна три месеца обилазити домаћинства и правна лица, помагати суграђанима у попуњавању пореских пријава, а уједно их анкетирати о комуналним и друштвеним потребама.
 
Од почетка акције дневно стиже 35-50 попуњених пореских пријава, а пуно грађана је преузело пријаве па их накнадно предају Писарници Градске управе. Пореске пријаве треба да попуне и предају  само они који их нису поднели раније или је од подношења претходне дошло до измена које треба пријавити, као што је број чланова домаћинства, површина објекта, ако се непокретност води на преминула лица… Неће бити ретроактивног обрачунавања пореза за непокретности које се први пут пријављују, а раније су изграђене, и нико неће сносити прекршајне  санкције због тога што до сада није пријавио непокретности (стан, кућу и слично). Домаћинства добијају пореску пријаву бесплатно, а пописивачи им помажу у попуњавању помало компликованог обрасца.
 
– Прва добробит овог пројекта је принцип једнакости, да не буде да неки грађани савесно испуњавају своје обавезе, а други никако. Затим, да створимо што квалитетнију базу пореских обвезника и, свакако, веома је важно што је 27 наших, углавном младих, незапослених суграђана, ангажовано три месеца на овом послу, а њихов рад биће финансиран од стране донатора. И још једну, завршну корист може овај пројекат донети грађанима – ако буде успешно реализован, односно ако већина грађана буде у евиденцији и испуњава обавезе, а ми спроводимо и друге активности у том смеру, онда можемо доћи у ситуацију да Скупштини предложимо одлуку о смањењу стопе пореза на имовину – каже Јелица Стојановић, начелник Градске управе за финансије, друштвене делатности, имовинске и инспекцијске послове.
 
Ова акција је још једном пружена рука Градске управе суграђанима који су до сада избегавали своју законску обавезу, али по завршетку пројекта биће покренути прекршајни поступци за све обвезнике којима се утврди да нису пријавили непокретности. Могућности за то су велике јер Градска управа има орто-фото снимке и базе података јавних предузећа. Озбиљна теренска контрола креће од априла, а казне су за наше економске прилике високе – од 5.000 до 50.000 динара. У просеку, годишњи износ пореза на имовину није велики, тако да се више исплати поднети пореску пријаву него платити казну за коју би десет година могли плаћати порез.
 
Градска управа је наплату локалних прихода преузела од Пореске управе 2008. године, а интензивно кренула у утврђивање, наплату и контролу у 2009. години. Ефекти се огледају у већем броју пореских обвезника у евиденцији и повећаној наплати пореза на имовину за 15 одсто, комуналних такси за истицање фирми за 40 одсто, а накнаде за коришћење грађевинског земљиште чак за 50 одсто. Захваљујући томе, буџет Града значајно је надокнадио умањење трансферних средстава од Републике, а локални приходи директно се усмеравају у комунално уређење.
 

Leave a Comment