Донет сет важних одлука за јавни позив Министарства животне средине

Почетак » Донет сет важних одлука за јавни позив Министарства животне средине » Вести » Донет сет важних одлука за јавни позив Министарства животне средине

 

 

Одлука о обезбеђивању средстава у буџету града Ваљева за 2011. годину, коју су усвојили чланови Градског већа на данашњој седници, односи се на суфинансирања пројеката по основу Јавног позива за кандидовање пројеката за финансирање изградње, реконструкције, односно адаптације објеката од јавног значаја, које је расписало Министарства животне средине и просторног планирања. По 10% средстава од вредности пројеката за изградњу дечјег обданишта на у Градцу, реконструкцију објекта Дома војске и реконструкцију Пријемно-ургентног одељења Градске болнице финансираће држава Србија и Град, а 80 % ће бити обезбеђено из кредита. По повољним условима, овај кредит ће пола отплаћивати држава, а пола град Ваљево.

 
Наиме, Република Србија, Министарство животне средине и просторног планирања у сарадњи са Министарством просвете, Министарством здравља, Министарством омладине и спорта и Министарством културе расписало је Јавни позив за кандидовање пројеката за финансирање изградње, реконструкције, односно адаптације школа и обданишта, здравствених установа, спортских објеката, институција културе, објеката станоградње и других објеката од јавног значаја у 2010./2011. години.
 
Јавни позив је расписан у складу са Програмом ванредне подршке грађевинској индустрији Србије у условима светске економске кризе, у циљу превазилажења негативних ефеката светске економске кризе у области грађевинарства (високоградња), а ради упошљавања домаћих грађевинских предузећа и домаће индустрије грађевинског материјала, задржавања постојећег нивоа запослености уз отварање нових радних места.
 
Пројекти ће се реализовати на следећи начин:
-Република Србија обезбеђује 10% учешћа од вредности пројекта (са ПДВ-ом) у буџетима за 2010/2011. годину
-Градови, односно јединице локалне самоуправе које су заинтересоване да кандидују пројекте за финансирање у складу са Програмом, обезбећују 10% учешћа од вредности пројекта (са ПДВ-ом) у буџетима за 2010/2011.годину
-Домаће пословне банке обезбеђују финансирање 80% вредности пројеката (са ПДВ-ом). Средства обезбеђена из кредита пословних банака отплаћују се од стране Републике Србије у односу 50% : 50%. Рочност кредита је пет година са једном годином периода почека и каматном стопом која је једнака референтној каматној стопи Народне банке Србије увећаној за 2,5%.
 
Конкурсна документација која је потребна поред попуњеног прописаног обрасца; доказа о својини и локацијске дозволе, односно одобрења за изградњу и главног пројекта је: Одлука скупштине града о обезбећењу средстава у буџету за 2010/2011.годину за учешће у финансирању пројекта, као и Одлука о прихватању обавезе сервисирања дуга.
 
Приоритет приликом одабира ће имати пројекти који испуњавају услове из наведеног Програма, а према времену приспећа кандидатуре пројекта.
 
Учешћем на овом јавном позиву град Ваљево добија могућност суфинансирања наведених пројеката. Наиме, пројекти који буду одабрани за реализацију финансираће се из буџета града у износу од 50% , а из буџета Републике Србије у износу од 50% од укупне вредности пројекта, што би представљало значајну повољност за буџет Града.
 
Чланови Већа су усвојили и предлог обавезе Града о сервисирању припадајућег дела дуга, на име суфинасирања пројеката по основу Јавног позива за кандидовање пројеката за финансирање изградње, реконструкције, односно адаптације објеката од јавног значаја расписаног дана 24.06.2010. године од стране Министарства животне средине и просторног планирања, у висини од 40 % од вредности пројеката за изградњу, дечјег обданишта, реконструкцију објекта Дома и за изградњу Основне школе „Милован Глишић“ у Ваљеву .
 
Сервисирање дуга из тачке I ове одлуке вршиће се у периоду од пет година са једном годином периода почека и каматном стопом која је једнака референтној каматној стопи Народне банке Србије увећаној за 2,5%.
 
Приоритет приликом одабира ће имати пројекти који испуњавају услове из наведеног Програма, а према времену приспећа кандидатуре пројеката. Надлежне службе Градске управе по најхитнијем поступку су припремиле ове одлуке, како би Ваљево било међу првим градовима, које је поднело комплетну документацију.
 
Учешћем на овом јавном позиву град Ваљево добија могућност суфинансирања наведених пројеката. Наиме, пројекти који буду одабрани за реализацију финансираће се из буџета Града у износу од 50% , а из буџета Републике Србије у износу од 50% од укупне вредности пројекта, што би представљало значајну повољност за буџет Града.
 
Заменик градоначелника Станко Терзић је образложио да су предложени пројекти приоритетни за решавање у нашем граду и да су буџетом града и претходних, али ће и наредних година бити планирана средства за реализацију ових пројеката. „Укупна вредност ових пројеката је 536 милиона динара, а дуг ће се сервисирати наредних пет година. С обзиром да на позицијама Фонда за грађевинско земљиште сваке године имамо планирано и више средстава него што ће бити камата за овај кредит, ово неће бити додатна финансијска обавеза за град. Очекујем да радови на реализацији пројеката почну и пре краја ове грађевинске сезоне. Ови радови ће значајно упослити и грађевинску оперативу у нашем граду, што ће бити још један привредни подстицај у Ваљеву“, рекао је заменик градоначелника Станко Терзић.
 
Чланови Већа су прихватили и уговор о закупу пословног простора у Ул. Вука Караџића, површине 141, 21 квадратни метар између града Ваљева и Регионалне телевизије Ваљево плус, у износу од скоро 92.000 динара месечно.
 
Прихваћен је и уговор о закупу пословног простора у Ул. Поп Лукина између Града и Угоститељско занатско зтрговинско туристчко ортачке радње Mon Cheri Dessert. Град је у закуп издао простор површине 8 квадратних метара, по цени од 6,424,00 динара месечно.
 
 

 

 

Leave a Comment