Допис Агенције за приватизацију у вези „Градца“

Почетак » Допис Агенције за приватизацију у вези „Градца“ » Вести » Допис Агенције за приватизацију у вези „Градца“

Град Ваљево се од 2009. године обраћао у неколико наврата Агенцији за приватизацију, указујући на проблеме са којима се суочавају запослени у Фабрици вијака ’’Градац’’ након приватизације. Након састанка градског руководства са државним секретаром Министарства економије и регионалног развоја Небојшом Ћирићем, 19. августа ове године упућен је нови допис Агенцији да сагледа поступање већинског власника ’’Градца’’ , односно постоји ли кршење одредби Уговора о продаји ове фабрике и постоји ли основ за раскид уговора.

Директор Агенције за приватизацију Вадислав Цветковић доставио је јуче одговор у коме се наводи да су преостале уговорне обавезе које су у надлежности Агенције да прати и предузима одговарајуће мере: забрана оптерећења и отуђења основних средстава, као и уплата преостале шесте рате купопродајне цене.
 
Након редовне контроле поштовања уговорне обавезе располагања основним средствима, од власника је затражено да достави Земљишно књижни уложак којим се доказује да су спроведена брисања терета уписаних на имовини ’’Градца’’ који су раније уписани као инструмент обезбеђења за рефинансирање кредита, као и да достави аналитичке картице свих заложених средстава.
 
Агенција је обавештена да захтевани Земљишно књижни уложак није могуће обезбедити док достављено Решење о брисању хипотеке не постане правоснажно, за шта је рок 30. септембар. Како се наводи у допису из Агенције за приватизацију, плаћање преостале шесте рате купопродајне цене доспева 3. марта 2011.године. Агенција ће наставити да прати извршење преосталих уговорних обавеза, наводи се на крају дописа, који је потписао директор Агенције за приватизацију Владислав Цветковић.
 
Допис Агенције за приватизацију, можете погледати овде
 
 

 

 

Leave a Comment