Доставити квалитетне пројектне идеје

Почетак » Доставити квалитетне пројектне идеје » Вести » Доставити квалитетне пројектне идеје
У финалној фази израде Стратегије локалног економског развоја која је у току, а која је саставни део Стратегије локалног одрживог развоја, неопходно је доставити конкретне квалитетне пројектне идеје које ће се даље развијати и које ће решавати кључне проблеме из свих стратешких области, оцењено је након другог сета састанака четири специфичне радне групе за унапређење привреде и привлачење инвестиција, за пољопривреду, за унапређење туризма и за развој обновљивих ресурса и комуналне инфраструктуре, које учествују у процесу развоја стратешких циљева, програма и пројеката.
Град Ваљево позива све оне који имају вишегодишње планове и пројекте од јавног интереса да их доставе Одсеку локални развој и привреду и тако омогуће имплементирање тих пројеката у Стратегију локалног економског развоја.
 
Стратегија са јасним смерницама развоја и конкретним пројектима из привреде, пољопривреде, туризма, комуналне инфраструктуре, образовања и других кључних области, је основ за приступ домаћим и страним фондовима.
 
Стратегију локалног економског развоја која се ради у оквиру USAID MEGA програма, а која је саставни део Стратегије локалног одрживог развоја (Exchange 2) коју град ради са Сталном конференцијом градова и општина, Скупштина града Ваљева требало би да усвоји до краја године.
Након тога, биће именован Привредни савет који ће заједно са Координационим тимом града укљученим у израду овог стратешког документа, бринути о спровођењу Стратегије у оквиру плана имплементације.
 
Пројектни формулар може се преузети овде    на пулту „Информације“ у холу Градских управа. Пројектне идеје потребно је доставити Одсеку за локални развој и привреду (трећи спрат Градских управа). Чланови Координационог тима, уколико постоји потреба за додатним информацијама, на располагању су свима који желе да се укључе у овај процес.

Leave a Comment