Достављена документација за мостове

Почетак » Достављена документација за мостове » Вести » Достављена документација за мостове
Канцеларији за помоћ и обнову поплављеним подручјима Републике Србије достављени су подаци о тренутном стању на изградњи мостова оштећених у прошлогодишњим поплавама у Ваљеву. Достављена је сва потребна документација, како би Канцеларија преузела финансирање изградње мостова за које немају обезбеђена средства у градском буџету.
 
То су мостови за насеље Веселиновићи преко реке Обнице и мост у Голој глави на реци Уб за Балачку. За пет мостова су завршени тендери и изабрани извођачи. Од велике користи би било да Канцеларија преузме финансирање радова. Тиме би се омогућило да се део новца преусмери за отклањање штета на другим елементима инфраструктуре, попут клизишта и путева.
 
До сада су обезбеђена средства за финансирање изградње моста на реци Градац за Аничиће, вредности 14.735.856,00 динара, моста преко Обнице за Параментића куће 8.905.500,00 динара, моста преко реке Градац код Новаковића 2.750.052,00 динара, моста у Веселиновцу 6.222.258,00 динара и моста преко Обнице за насеље Бошковићи 8.601.753,00 динара.

Leave a Comment