Други ребаланс буџета града

Почетак » Други ребаланс буџета града » Вести » Други ребаланс буџета града
На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог другог ребаланса будзета града Ваљева за 2013. годину. Јавни приходи су планирани у износу од 2.419.900.000,00 динара, што је смањење прихода за 130.084.000,00 динара. Висина јавних расхода је утврђена на нивоу планираних прихода.
 
Начелница Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Јелица Стојановић је рекла да је основни разлог другог ребаланса, смањење прихода условљених изменама сета закона, као и да у структури прихода није планирано додатно задуживање града.
 
Градоначелник Станко Терзић је констатовао да након 2012. године и стабилних извора финансирања, наступио је период пада прихода, који је проузрокован изменама закона о финансијамам локалних самоуправа.
 
„Реално смо требали и више да смањимо буџет, али циљ је да не затварамо себи маневарски простор и да не доведемо у питање инвестиције које су започете. Настојаћемо да преко градске Дирекције завршимо планиране путеве, радове на Дому војске, а највише смањење је на позицијама за Халу спортова и школу у Брђанима, код откупа земљишта и за Дирекцију за робне резерве и пољопривреду. Испуњавамо све обавезе према буџетским корисницима, све инвестиције се настављају. Овај ребаланс је рационалан и реалан“, закључио је градоначелник Станко Терзић.
 
Због ребаланса републичког и градског буџета, неопходне су измене и допуне програма пословања и комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре Дирекције за изградњу. Градоначелник Станко Терзић је апеловао на надлежне у Дирекцији да упркос смањењу буџета, искористе што више повољне временске прилике за текуће радове, пре свега на путној инфраструктури. Помоћник директора Дирекције Владан Јеринић је рекао да су сви тендери завршени и да ће до краја новембра бит урађено све што је планирано.
 
Чланови Већа су прихватили и предлог решења о давању сагласности на одлуку УО ЈКП „Топлана Ваљево“ о усвајању цена за испоручену топлотну енергију. В.д. директора „Топлане“ Ивко Стојковић је рекао да је повећање цена неминовно због Уредбе Владе Србије, којом су цене грејања престале да буду социјална категорија.
 
„Поскупљење од 5,6% ипак ће бити ублажено за редовне платише, јер је у плану да се одобри попуст од 5% за оне који буду редовно плаћали грејање“, рекао је Ивко Стојковић. Он је информисао чланове Већа о радовима који су у току на изградњи вреловодне мреже у центру Ваљева и нагласио да ће се подстанице градити тамо где је прошао вреловод и где постоји интересовање грађана, како би се на тај начин добило више квадратних метара које ће грејати ово предузеће.
 
На предлог заменика градоначелника Витомира Митровића са дневног реда данашње седнице је скинуто разматрање извештаја о извршењу годишњег плана рада Предшколске установе „Милица Ножица“ због дораде. Дата је сагласност на годишњи план рада Установе за 2013/2014. годину.
Градоначелник Станко Терзић је рекао да се у последњих пет година Ваљево у континуитету одговорно односи према обдаништима и да се из године у годину повећавају улагања. „Отварањем новог обданишта „Видра“ у Градцу и коришћењем простора у објекту Дома „Др Михајло Ступар“ значајно су повећани капацитети смештаја деце, а пуно се уложило у уређење простора и набавку дидактичког материјала“, рекао је градоначелник.
 
Због великих дуговања ХК „Крушик“ према граду Ваљеву, утрвђен је предлог Одлуке о претварању потраживања града у основни капитал града Ваљева у ХК „Крушик“. Гордана Радојичић, начелница Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода рекла је да је Влада Србије донела Закључак којим је усвојен Програм финансијске консолидације привредних друштава одбрамбене индустрије Србије, међу којима је и „Крушик“.
 
„Влада је препоручила да локалне самоуправе донесу одлуке о конверзији потраживања у трајни улог имовине. Улог Града би био око 20% у капиталу „Крушика“, што је око 830 милиона динара“, рекла је Гордана Радојичић.
 
Александар Вујић, члан Градског већа сматра да је потребно да се наговести да ће ова конверзија бити материјалне природе, јер Град на тај начин може компензовати дугове са Министарством одбране.
 
Градоначелник Станко Терзић је рекао да се управо у том правцу и размишља. Помоћник градоначелника Драгољуб Крстић је рекао да је овај поступак дуго и темељно припреман: „Ради се о огромној цифри, која је годинама ненаплатива. Свесни смо да нема директне наплате и да преко власништва можемо доћи до могућности трампе.“
 
Данас је прихаваћен и предлог Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Ваљева као и о висини стопе пореза на имовину и стопе амортизације. Гордана Радојчић, начелница Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода је рекла да су ове измене неопходне због промене сета пореских закона.
 
Прва зона обухвата шити центар града, друга зона подручје у границама Генералног урбанистичког плана града Ваљева,  трећа зона су границе територије града, а четврта су остала села. Просечна цена квадратног метра за 2014. годину износи 78.915 динара за прву зону, 54.510 за другу, док за трећу и четврту нема промета који би утврдили висину цене. Висина стопе пореза на имовину се неће мењати и остаје 0,4% за имовину и 0,3% за земљиште. Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непокретности износиће 1% годишње, а највише 40%.
 
Градоначелник Станко Терзић је подсетио да у последње четири године није повећаван ниједан порески приход, чак ни у проценту инфлације.
 
Начелница Гордана Радојичић је рекла да у складу са Одлуком о доношењу пореских пријава, сви грађани морају поново поднети пореске пријаве и замолила грађане да сарађују са људима који већ месец дана обилазе терен. Она је нагласила да се сада опорезивање врши по службеној дужности и да се подаци о имовини могу прикупити од грађана, али и на друге начине.
 
„Наша је обавеза да обухватимо и оне који не плаћају своје обавезе, а не само да наплаћујемо од грађана који су уредно пријавили своју имовину. Нагласио бих да се овде не ради о новом пореском оптерећењу грађана, јер нам је опредељење да грађани не осете ове измене, већ да обухватимо све пореске обвезнике“, рекао је градоначелник.
 
С циљем изласка у сусрет свим заинтересованим инвеститорима, усвојен је и предлог Одлуке о допунама детаљне регулације мале хидроелектране „Доњи Таор“.
 
Одлука о финансирању трошкова вантелесне оплодње је допуњена и могућношћу за парове који заједнички живе на териоторији Ваљева, а немају ту и пријављено боравиште, да остваре могућност и да уђу у програм вештачке оплодње. Градоначелник сматра да је подршка града Ваљева Центру за вантелесну оплодњу једна од најбољих ствари које су урађене и да радују први позитивни резултати.
 
Предлогом о изменама и допунама Одлуке о образовању робних резерви града Ваљева и обављању делатности из области пољопривреде поново се настоји вратити пољопривреда под окриље Градске управе, јер је у протеклом периоду било доста пропуста у раду Дирекције за пољопривреду и робне резерве. Начелница Одељења за послове органа града Јелица Пањковић Тешић је рекла да Градска управа и Дирекција имају обавезу да синхронизовано донесу акт о систематизацији радних места. Такође, предвиђено је и формирање Савета Дирекције, који ће омогућити бољи рад и и контролу рада Дирекције за робне резерве.
 
Градоначелник Станко Терзић је констатовао да су у протеклом периоду уочени бројни пропусти у раду Дирекције и да због формално-правних проблема, никоме нису одговарали за рад.
 
„Улагали смо значајна средства, а нисмо имали никакву контролу над радом. Док се не дефинише правни оквир и статус Дирекције, обуставићемо даља улагања“, рекао је градоначелник.
 
На затвореном делу седнице, неопходном због законских обавеза у вези са оваквим уговорима, размотрен је предлог закључка о давању сагласности на текст уговора о зајму који ће закључити Република Србија-Републичка дирекција за робне резерве и ЈКП „Топлана Ваљево“.

Leave a Comment