ЕЛЕКТРОНСКИМ ЗАХТЕВОМ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“  (УСЛУГА  „еВРТИЋ“)  

Почетак » ЕЛЕКТРОНСКИМ ЗАХТЕВОМ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“  (УСЛУГА  „еВРТИЋ“)   » Актуелно » ЕЛЕКТРОНСКИМ ЗАХТЕВОМ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“  (УСЛУГА  „еВРТИЋ“)  

Позивају се родитељи који још увек нису поднели захтев за упис детета у Предшколску установу „Милица Ножица“ да то учине  до 31. маја превасходно користећи услугу „еВРТИЋ“ на Порталу еУправа као лакши, бржи и бесплатан начин пријаве дета у предшколску установу.

Образац захтева који родитељ треба да попуни налази се на Порталу еУправа (www. euprava.gov.rs), а пријава се врши електронским путем.  Родитељ не мора да одлази ни на један шалтер, нити да достави извод из матичне књиге рођених, доказ о пребивалишту и уверење о запослењу родитеља, јер се наведени подаци аутоматски прибављају из службених евиденција надлежних органа.

Посредством Портала еУправа, до 18.маја Предшколска установа „Милица Ножица“ је  примила већ 190 е-захтева.

Родитељи који из било ког разлога нису у могућности да користе услугу „еВРТИЋ“, пријаве могу да поднесу лично на обрасцу-пријави, која се може добити  у административној служби Предшколске установе „Милица Ножица“, ул. Владе Даниловића бр. 9, сваког радног дана у времену од 9 до 13 сати.  Уз исправно попуњен захтев-пријаву, родитељ односно други законски заступник детета дужан је да достави потребне доказе назначене у обрасцу захтева и наведене у тексту Kонкурса за пријем и упис деце у целодневни боравак.

Ближе информације  могу се добити на адреси  [email protected].