Евиденција самосталних уметника

Почетак » Евиденција самосталних уметника » Вести » Евиденција самосталних уметника
У току је прикупљање информација с циљем израде јединствене евиденције грађана који су стекли статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност, у областу културе у Ваљеву.
 
Пријаву могу поднети сви самостални уметници који имају пребивалиште на територији града Ваљева који стварају у некој од следећих области: истраживање, заштита и коришћење културног наслеђа, библиотечко-информациона делатност, књига и књижевност, музика, ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектура, сценско стваралаштво и интерпретација, кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво, уметничка фотографија, дигитално стваралаштво и мултимедији, научноистраживачке и едукативне делатности у култури и остала музичка, говорна, артистичка и сценска извођења културних програма и који су стекли статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у култури сходно одредбама Закона о култури.
 
Пријаве се подносе Градској управи Ваљево – Одељењу за друштвене делатности, до 11. новембра 2010. године, у канцеларију број 84. Образац пријаве у јединствену евиденцију може се преузети на званичном сајту Града Ваљева на адреси www.valjevo.org.rs или у просторијама Инфо центра у приземљу зграде Градске управе. Контакт телефон 294 763.
 
Преузмите образац овде

Leave a Comment