Финална фаза израде Стратегије

Почетак » Финална фаза израде Стратегије » Вести » Финална фаза израде Стратегије

 

Град Ваљево је у финалној фази израде Стратегије локалног економског развоја (USAID MEGA програм), која је саставни део Стратегије локалног одрживог развоја (програм Европске уније Exchange 2-Јачање капацитета Сталне конференције градова и општина) који спроводи Делегација Европске комисије у Србији.  
 
Радне групе за развој стратешких циљева, програма и пројеката, на трећем, последњем сету састанака, наставиле су рад на одређивању циљева сваке од четири стратешке области економског развоја- привреде, туризма, пољопривреде и развоја обновљивих ресурса и комуналне инфраструктуре, али и на дефинисању конкретних пројеката кроз попуњавање пројектних формулара. У протеклом периоду, партнери града на изради Стратегије-институције, предузећа, грађани, доставили су значајан број пројектних идеја.
 
Тим задужен за израду Стратегије и координацију рада радних група, упутио је позив за достављање предлога пројеката и пројектних идеја свима који имају вишегодишње планове, инфраструктурне пројекте и друге пројекте од јавног значаја. Пројекте би требало доставити у форми  пројектног формулара Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове Градске управе Ваљево.
 
Циљ је да се обезбеди имплементирање пројеката од јавног интереса кроз  Стратегију локалног економског развоја. На тај начин, када Скупштина града усвоји овај стратешки документ, град ће имати обавезу да планира реализацију ових пројеката у периоду од 2010. до 2020. године.
 
Радна тела града Ваљева размотриће све предлоге пројеката, а сви важни и квалитетни биће саставни део радне верзије Стратегије, која ће бити презентована на јавној расправи у новембру месецу. Привредници и сви они који због специфичног посла евентуално не могу дати предлог у форми попуњеног формулара, могу доставити своје идеје, а Радна група за економски развој ће даље дорадити те предлоге.
 
Пројектни формулар и позив за достављање предлога пројеката и пројектних идеја
можете преузети овде и на Инфо-пулту у холу Градских управа и овде .
 

 

Leave a Comment