Форум партнера за израду Стратегије локалног одрживог развоја Ваљева

Почетак » Форум партнера за израду Стратегије локалног одрживог развоја Ваљева » Вести » Форум партнера за израду Стратегије локалног одрживог развоја Ваљева

Први форум партнера за израду Стратегије локалног одрживог развоја Ваљева од 2009. до 2019. одржава се 13. априла 2009. године у сали Скупштине града у 14.00 сати.Израда Стратегије локалног одрживог развоја се реализује у оквиру програма ЕXCHANGE 2 – Јачање капацитета Сталне конференције градова и општина који финансира Eвропска унија из CARDS 2006 програма, који спроводи Делегација Европске комисије у Републици Србији (ЕЦД).Скупштина града Ваљева је својом одлуком, донетом 4.марта 2009. године, покренула процес стратешког планирања, а Градско веће је формирало координациони одбор састављен од представника локалне управе да започне процес. Процес стратешког планирања требао би да се заврши до краја новембра усвајањем Стратегије локалног одрживог развоја од стране Скупштине града.Процес стратешког планирање одрживог развоја биће заснован на партиципативном приступу кроз укључивање локалних партнера од значаја за развој града. С тим у вези, формиран је Форум партнера, као неформално тело састављено од представника локалне самоуправе и локалних партнера. У оквиру Форума оформљене су три тематске радне групе:

1. Економски развој

2. Друштвени развој

3. Заштита животне средине и инфраструктура
 Учешћем у радним групама, локални партнери ће директно учествовати у изради Стратегије одрживог развоја града Ваљева и тако утицати на будући развој локалне заједнице.

 

Leave a Comment