Град приступа изради локалног плана развоја културе

Почетак » Град приступа изради локалног плана развоја културе » Вести » Град приступа изради локалног плана развоја културе
Град Ваљево нема утврђен стратешки план у области културе којим би се на основу анализе постојећег стања културне делатности и стваралаштва у граду утврдиле основне поставке културног развоја : циљеви и приоритетна подручја, стратешки правци и инструменти културног развоја.
Оснивањем Савета за културу града Ваљева покренуте су активности ка изради предлога плана развоја културе. Тим поводом данас су у Ваљеву боравили представници Завода за проучавање културног развитка из Београда. Овај Завод ,уз финансијску подршку Министарства културе, радио је на пројекту Културне политике на нивоу округа Србије. Као допринос креирању локалних планова спроведена су методолошка истраживања у 23 града у Србији,међу којима је и Ваљево.
Ваљеву је предложена сарадња са Заводом са циљем да се, на основу истраживања и анализе стања, утврде стратешки правци и приоритети у даљем развоју културне делатности и стваралаштва у граду Ваљеву.
Представници Завода за проучавање културног развитка представили су данас нацрт и фазе у реализацији Локалног плана развоја културе града Ваљева од 2011. до 2016.године. Истраживачки тим Завода ће урадити стратешку анализу ситуације плана развоја културе Ваљева и израдити предлог плана. Стратешка анализа би требало да донесе закључке о стању културног система града, нагласила је Ана Стојановић, члан истраживачког тима. Уследила би потом израда акционог и финансијског плана , јавна расправа, скупштинска процедура и коначно, промоција и имплементација плана.
Представници Завода су више пута истакли да очекују пуну сарадњу са члановима Савета за културу и њихово активно учешће у изради нацрта плана. Очекује се да План буде завршен до краја године. Данашњем састанку Савета за културу присуствовао је и директор Завода за проучавање културног развитка Александар Лазаревић са сарадницима.
 

Leave a Comment